Tips: Intervjua LiU-forskare inför valet 2022

Den 11 september 2022 är det dags för väljarna att rösta in personer till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Vid Linköpings universitet finns flera forskare som ur olika perspektiv kan kommentera politiska frågor och skeenden. Det kan handla om klimatforskning, migrationsfrågor, mandatfördelning, valdeltagande, lokal demokrati, skolfrågor som betyg och fritt skolval och mycket mera.

Hand stoppar valsedel i låda.

Om du inte hittar någon som stämmer in på det område du vill skriva eller läsa om så hittar du fler områden på Liu.se genom att använda sökfunktionen. Det går förstås att kontakta pressavdelningen, lättas gör du det genom att skicka din fråga med e-post till press@liu.se. Genom sökfunktionen kan du även få mer information om varje forskare då varje anställd har en egen medarbetarsida.

Högupplösta bilder på forskarna hittar du här. 

Sidan uppdateras löpande. Är du forskare vid Linköpings universitet och önskar vara med på listan? Kontakta press@liu.se

 

VÅRD OCH OMSORG

Vårdlogistik kortar vårdköer
Malin Wiger, biträdande universitetslektor, 013-28 15 56 malin.wiger@liu.se

Etiska frågor vid prioriteringar inom hälso- och sjukvård
Lars Sandman, professor, 073-206 58 18, lars.sandman@liu.se

Styrning av hälso- och sjukvård, ekonomiska utvärderingar av metoder, läkemedelssubvention
Lars-Åke Levin, professor, 013-28 56 77, lars-ake.levin@liu.se

 

SKOLA OCH UTBILDNING

Läroplansreformer och betyg
Magnus Hultén, professor, 011-36 32 41, magnus.hulten@liu.se
Agneta Grönlund, universitetslektor, 013-28 21 31, agneta.gronlund@liu.se

Fria skolvalet
Andreas Fejes, professor, 013-28 21 36, andreas.fejes@liu.se

 

MIGRATION OCH FLYKTINGFRÅGOR

Arbetsliv, rekrytering och arbetslivskarriär med fokus på bland annat etnicitet
Anders Neergaard, professor, 011-36 32 18, anders.neergaard@liu.se

Etnicitet och migration med koppling till hälsa och vård
Anna Bredström, lektor, 011-36 32 42, anna.bredstrom@liu.se

Migration, segregation, integration och utbildning, socialt arbete
Magnus Dahlstedt, professor, 011-36 32 37, magnus.dahlstedt@liu.se

Europeiska integrationsprojektens utveckling, medborgarskapspolitik samt migration och ekonomi
Peo Hansen, professor, 011-36 34 23, peo.hansen@liu.se

Etnicitet, rasism, högerpopulism, kollektiva identiteter
Stefan Jonsson, professor i etnicitet, 011–36 36 30, stefan.jonsson@liu.se

Ojämlikhet och privilegier, ras och vithet
Catrin Lundström, docent, 011-36 34 35, catrin.lundstrom@liu.se

Migration, etniska relationer, flyktingpolitik och integration
Zoran Slavnic, biträdande professor, 011-36 32 11, zoran.slavnic@liu.se

Förändringar i svensk migrationspolitik och dess påverkan på samhälle och individer
Kristoffer Jutvik, universitetslektor, kristoffer.jutvik@liu.se

 

MILJÖ OCH KLIMAT

Klimatförändringar och växthusgaser
David Bastviken, professor, 013-28 22 91 el 073–4144970, david.bastviken@liu.se

Klimatanpassning i städer och bebyggelse
Mattias Hjerpe, universitetslektor verksam vid Centrum för klimatpolitisk forskning, 011-36 34 38, 070–8840470, mattias.hjerpe@liu.se

Energipolitik och miljöhistoria
Jonas Anshelm, professor, 013-27 42 52, jonas.anshelm@liu.se

Internationell klimatpolitik och hållbar utveckling
Björn-Ola Linnér, professor, 011-36 32 33, 070-8483233, bjorn-ola.linner@liu.se

Klimatpolitik, prioriteringar nationellt och internationellt
Mathias Fridahl, universitetslektor, 011-36 31 84, mathias.fridahl@liu.se

Hållbara energisystem, elförbrukning nationellt och internationellt
Louise Ödlund, professor, 013-28 44 91, louise.odlund@liu.se

Cirkulär ekonomi, avfall, bioekonomi, bioenergi, biogas och niodrivmedel
Mats Eklund, professor, 013-28 17 26, mats.eklund@liu.se

Miljöpolitik, internationell utveckling och socialpolitik, energipolitik, populism
Johan Nordensvärd, universitetslektor, docent, johan.nordensvard@liu.se

Biologisk mångfald, hotade arter och ekosystemtjänster
Karl-Olof Bergman, universitetslektor, ekologi, 013-28 26 85, karl-olof.bergman@liu.se

Klimatförändringar, klimatanpassning och extremväderhändelser
Erik Glaas, universitetslektor, 011-36 31 83, erik.glaas@liu.se

 

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Kommunikation, medier och kultur, källkritik
Per-Anders Forstorp, professor, 011-36 30 92, per-anders.forstorp@liu.se

Åldrandepolitik, åldersdiskriminering, social ojämlikhet och social förändring
Andreas Motel-Klingebiel, professor, 011-36 33 94, andreas.motel-klingebiel@liu.se

 

POLITIK, VAL OCH SAMTIDSFRÅGOR

Statsvetenskap, demokrati och digitalisering
Elin Wihlborg, professor, 013-28 15 78, elin.wihlborg@liu.se (mail föredras)

Politiker i media och debatt
Fredrik Stjernberg, professor, 013–28 217, fredrik.stjernberg@liu.se

Mandatfördelning och optimering
Kaj Holmberg, professor på matematiska institutionen, 013-28 28 67, kaj.holmberg@liu.se (mail föredras)

Valdeltagande och politiskt beteende
Richard Öhrvall, universitetslektor, 011-36 36 66, richard.ohrvall@liu.se

Lokal demokrati och social tillit
Susanne Wallman Lundåsen, universitetslektor, 011-36 31 25, susanne.wallman.lundasen@liu.se

Världsordningsproblemet, europeisk utrikes- och säkerhetspolitik samt internationell maktanalys
Per Jansson, docent i statsvetenskap, 013-28 18 41, per.jansson@liu.se

 

KOMMUNALPOLITIK

Landsbygd, regional utveckling och relation mellan stad och land
Josefina Syssner, universitetslektor, 011-36 32 45, josefina.syssner@liu.se

Lokal politik, koalitionsbyggande och lokala folkomröstningar
Johan Wänström, universitetslektor, 011- 36 34 75, johan.wanstrom@liu.se

Lokala partier, kommunstrukturer och korruption i välfärdsstater
Gissur Erlingsson, professor, 011-36 34 49, gissur.erlingsson@liu.se

 

NATIONALEKONOMI

Politisk psykologi och prioriteringar inom vården
Gustav Tinghög, biträdande professor, 073 32 23 091, gustav.tinghog@liu.se

Ekonomiska perspektiv på diskriminering
Ali Ahmed, professor, 013-28 14 95, ali.ahmed@liu.se

Framtidens kollektivtrafik
Carl Henrik Häll, universitetslektor, 011-36 34 68, carl.henrik.hall@liu.se

Geopolitisk osäkerhet på energimarknaden och ekonomisk tillväxt
Gazi Salah Uddin, biträdande professor i finansiell ekonomi (engelskspråkig), 013-28 22 01, gazi.salah.uddin@liu.se

Cirkulär ekonomi, hållbar utveckling, resurseffektivitet
Mattias Lindahl, professor, 013-28 11 08, mattias.lindahl@liu.se

 

Högupplösta bilder på forskarna hittar du här. 

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll