Intervjua en LiU-forskare på tema sommar

Är du journalist och söker uppslag för nyhetsartiklar och reportage under sommaren? Här finns en sammanställning över några av forskare på Linköpings universitet som kan svara på frågor om alltifrån fästingar, idrottsskador till djurs beteende och ämnen som kan kopplas till familj, semester och väder. 

fjäril på ängsblomma Midsommarblåvinge i svenskt landskap. Karl-Olof Bergman

Observera att det inte kan ges någon garanti på att de forskare som finns med på listan alltid går att nå. Listan kan komma att uppdateras. På LiU:s forskningssida kan du söka efter fler forskningsområden och kontaktuppgifter till forskare.

Bilder på forskarna kan du hitta i Linköpings universitets bildarkiv. Via länken kan du själv söka och ladda ned bilder. Vänligen ange fotografens namn vid användning.

Är du forskare och vill vara med på listan? Kontakta presstjänsten på press@liu.se.

 

 Sport och idrott

Hälsa och skador hos idrottare
Toomas Timpka, professor i socialmedicin, 013-28 27 98, toomas.timpka@liu.se

Idrottspsykologi
Carolina Lundqvist, universitetslektor i psykologi, docent i idrottsvetenskap, leg. psykoterapeut, 072-23 80 018, carolina.lundqvist@liu.se

Idrottsskador, skador inom fotboll
Martin Hägglund, professor i fysioterapi, 073-334 77 04, martin.hagglund@liu.se

Skadeförebyggande träning
Hanna Lindblom, universitetslektor, 013-28 47 84, hanna.lindblom@liu.se (ej tillgänglig per telefon vecka 26)

Idrottsskador, smärta och axelskador
Kajsa Johansson, universitetslektor, 013-28 46 62, kajsa.johansson@liu.se

Idrottsmedicin, fokus på hjärta och vad som händer när vi rör oss
Anna Carlén, läkare, 070-6589412, anna.carlen@liu.se
Kristofer Hedman, universitetslektor, kristofer.hedman@liu.se

Sommarens sjukdomar

Allergier
Maria Jenmalm, professor i experimentell allergologi, 013-28 24 18, maria.jenmalm@liu.se

Fästingburna sjukdomar
Johanna Sjöwall,överläkare och adjungerad universitetslektor, 070-2866080, johanna.sjowall@liu.se

Fästingar och fästingburna sjukdomar, bakteriesjukdomar
Per-Eric Lindgren, professor i medicinsk mikrobiologi, 070-08 96 852, 013 28 89 60 eller 010-10 38 586, per-eric.lindgren@liu.se

Virus
Jorma Hinkula, professor i molekylär virologi, 013-28 28 46, jorma.hinkula@liu.se

Hudcancer – njut av solen, men akta huden
Magnus Falk, biträdande professor, magnus.falk@liu.se

Beroendeproblematik, alkohol och droger
Markus Heilig, professor i psykiatri, 070-085 0769, markus.heilig@liu.se

Stöd i mobilen för att minska sin alkoholkonsumtion
Marcus Bendtsen, universitetslektor, marcus.bendtsen@liu.se (endast mejl)

Nätdroger, kriminalteknik (forensik)
Henrik Gréen, professor i forensiska vetenskaper, 010-483 4157, henrik.green@liu.se

Stress och hälsa
Åshild Olsen Faresjö, biträdande professor, 013-28 26 80, ashild.olsen.faresjo@liu.se

Stress och hälsa, jämlik hälsa och vård
Margareta Kristenson, professor emeritus, 013-28 27 71, margareta.kristenson@liu.se

Digitalt bemötande, eHälsa och goda levnadsvanor
Ulrika Müssener, biträdande professor i socialmedicin och folkhälsovetenskap, 013-28 16 63, ulrika.mussener@liu.se

Forskning om förlossningsvård
Marie Blomberg, professor i obstetrik och gynekologi barn och kvinnors hälsa, 013-28 89 56, marie.blomberg@liu.se

Hälsosam livsstil och matvanor hos barn, unga och gravida
Marie Löf, professor, 013-28 26 93, marie.lof@liu.se 

 

Sommarens djur och natur

Nationalparker och vår bild av dem
Emelie Fälton , universitetslektor, 013-28 22 31, emelie.falton@liu.se

Landsbygdshistoria
Kalle Bäck , professor emeritus, historia, 013-28 28 09, kalle.back@liu.se

Biologisk mångfald, hotade arter och ekosystemtjänster
Karl-Olof Bergman, universitetslektor, ekologi, 013-28 26 85 karl-olof.bergman@liu.se

Djurs beteende
Per Jensen, professor i etologi, 013-28 12 98, per.jensen@liu.se

Hur katter och människor kommunicerar med varandra
Robert Eklund, biträdande professor, 013-28 29 43, robert.eklund@liu.se, robert@roberteklund.info

Ny teknik håller koll på aggressiva kor
Fredrik Gustafsson, professor i reglerteknik och drivande i bolaget Ngulia som står bakom tekniken, 013-28 27 06, fredrik.gustafsson@liu.se

Sommarens faror

Våld mot barn, psykisk ohälsa hos barn och ungdomar
Laura Korhonen, professor, 013-28 11 81, laura.korhonen@liu.se

Små barn, skärmar och digitala medier
Mikael Heimann, professor emeritus i utvecklingspsykologi, Linköpings universitet, 013-28 19 80, mikael.heimann@liu.se
Anett Sundqvist, biträdande professor i psykologi, 013-28 27 26, anett.sundqvist@liu.se

Efterforskning av saknade och försvunna personer
Rebecka Stenberg, universitetslektor, 013-28 46 36, rebecca.stenberg@liu.se

Räddningsinsatser och krishantering
Sofie Pilemalm, professor, 013-28 40 51, sofie.pilemalm@liu.se

 

Inför skolstarten

Läroplans- och betygsreformer
Magnus Hultén, professor, 011-36 32 41, magnus.hulten@liu.se
Håkan Löfgren, biträdande professor, 013-28 20 51, hakan.lofgren@liu.se

Sociala relationer och mobbning
Robert Thornberg, professor, 013-28 21 18, robert.thornberg@liu.se

Skolan och marknaden, folkbildning och vuxenutbildning
Andreas Fejes, professor, 013-28 21 36, andreas.fejes@liu.se

Utbildning och integration
Magnus Dahlstedt, professor, 011-36 32 37, magnus.dahlstedt@liu.se

Utbildning och lärande
Anders Jidesjö, universitetslektor, 013-28 89 02, anders.jidesjo@liu.se

Politik och val

Valdeltagande och politiskt beteende
Richard Öhrvall, universitetslektor, 011-36 36 66, richard.ohrvall@liu.se

Lokal politik, koalitionsbyggande och lokala folkomröstningar
Johan Wänström, universitetslektor, 011- 36 34 75, johan.wanstrom@liu.se

Statsvetenskap, demokrati och digitalisering
Elin Wihlborg, professor, 013-28 15 78, elin.wihlborg@liu.se (mail föredras)

Fler experter hittar du på LiU:s expertlista inför valet 2022, med forskare som ur olika perspektiv kan kommentera politiska frågor och ämnen som är särskilt aktuella inför valet. 

Samhälle och miljö

Flyktingar och migration
Stefan Jonsson, professor i etnicitet, 070 6201049, stefan.jonsson@liu.se
Peo Hansen, professor i statsvetenskap, 011-36 34 23, peo.hansen@liu.se

Delaktighet och digital inkludering i svenska förorter
Ahmed Kaharevic , doktorand, 013-28 89 96, ahmed.kaharevic@liu.se

Hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
Mattias Lindahl, professor, 013-28 11 08, mattias.lindahl@liu.se

Framtidens lantbruk, innovation och matförsörjning
Per Frankelius, docent och processledare för Agtech 2030, 0708-21 29 49 , per.frankelius@liu.se

Lokal utveckling, landsbygd och kommuner
Josefina Syssner, biträdande professor i kulturgeografi, 011 36 32 45, josefina.syssner@liu.se

Åldersnormer, äldreomsorg och biståndshandläggning
Annika Taghizadeh Larsson, docent i socialt arbete, 011 36 34 0, annika.t.larsson@liu.se

Åldrandepolitik, åldersdiskriminering, social ojämlikhet och social förändring 

Andreas Motel-Klingebiel, professor, 011-36 33 94, andreas.motel-klingebiel@liu.se 

Utsläpp av miljögifter
Henrik Kylin, professor, 013-28 22 78, henrik.kylin@liu.se

Autonoma systems säkerhet och cybersäkerhet
Simin Nadjm-Tehrani, professor, 0702- 28 24 12 simin.nadjm-tehrani@liu.se

Fler expertlistor Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll