09 april 2019

Genom fältstudier i ett utvecklingsland kan studenter bidra till en bättre värld – samtidigt som det blir en annorlunda och minnesrik erfarenhet. Programmet Minor Fields Studies är öppet för studenter från alla ämnesområden.

Under två månader var de båda psykologstudenterna Lovisa Kander och Sofia Michael på fältstudier i Malawi. De kom hem med material för ett examensarbete, men framför allt en upplevelse som gav perspektiv på livet i Sverige.

– I efterhand har jag tänkt mycket på vilket varmt bemötande vi fick och hur hjälpsamma alla var. Där har vi en del att lära i Sverige, säger Sofia Michael.

Det har gått ganska precis ett år har gått sedan vistelsen i Malawi, men minnena är starka och levande när de berättar.

Redan tidigt på utbildningen fick de kännedom om att man kunde få stipendier för att göra fältstudier i ett utvecklingsland (se ruta om Minor Fields Studies). Att det blev Malawi berodde delvis på att Lovisa Kander hade kontakter sedan tidigare.

– Jag var volontärarbetare där innan jag började psykologutbildningen.

Malawi är ett av världens fattigaste länder, även om levnadsförhållandena gradvis har förbättrats något under det senaste decenniet. Sofia och Lovisa arbetade med en organisation som heter Yoneco (Young Net and Counseling), som tar sig an problem som rör barn och ungdomar.

Få förebilder

I Malawi är det vanligt att flickor, men även pojkar, gifter sig tidigt. För sitt examensarbete intervjuade Sofia och Lovisa föräldrar till barn som gjort det.

– Vi blev förvånade över att de föräldrar vi mötte egentligen inte ville att barnen skulle gifta sig tidigt. De beskrev det som att det var barnen själva som drivit på, säger Sofia Michael.

– Att det är så många som gifter sig tidigt beror mest på att man är fattig och inte ser några andra alternativ, säger Lovisa Kander.

Det finns få förebilder i form av människor som genom utbildning kunnat skapa sig en bättre tillvaro.

– I en by vi var så hade bara en flicka gått ut secondary schoool, berättar Sofia Michael.

De bodde i provinsstaden Zomba, där de fick hyra ett litet hus hos en familj.

– Vi umgicks en del med dem, inte minst med barnen, och fick en bra inblick i deras vardag, berättar Sofia.

Även om familjen hade det relativt gott ställt jämfört med många andra, så var det inget överdåd utan fokus på det allra nödvändigaste. Lovisa Kander konstaterar att skillnaden är stor mot i Sverige. Hon har nyligen blivit mamma och har slagits av hur mycket det är som vi tycker att man måste ha i Sverige.

Människor i Malawi har även en annan tidsuppfattning.

– Det var mindre stressigt och mycket skönare, säger Lovisa Kander.

Gav kulturkompetens

Examensarbetet om tidiga äktenskap blev avslutningen på deras psykologstudier. Därefter gick de vidare till arbete på barn- och ungdomshabiliteringen i Malmö (Lovisa) och barn- och ungdomspsykiatrin i Linköping (Sofia).

Har de någon glädje av sina erfarenheter från Malawi i arbetet som psykologer?

– Jo, det gav nog en viss kulturkompetens, en ökad förståelse för andra perspektiv, säger Sofia Michael.

– Ja, som psykolog är bra att inse att det finns flera sätt att tänka, säger Lovisa Kander.

 

Minor Fields Studies

Minor Fields Studies (MFS) är en möjlighet för studenter att samla material till ett examensarbete eller en uppsats genom fältstudier i ett utvecklingsland. Under minst åtta veckor är man på plats och studerar frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det aktuella landet.

Programmet riktar sig till studenter inom alla utbildningsområden. Som MFS-student får man ett stipendium på 27.000 kronor för att täcka en del av kostnaderna för utlandsvistelsen. 

Kontaktperson på Linköpings universitet är Helena Iacobaeus, helena.iacobaeus@liu.se, 013-28 68 31.

Senaste nytt från LiU

Exjobb om distansarbete och välmående prisades

Möte på plats, distans eller i hybridläge? I sitt examensarbete studerade Anna Eckerborn Olsson och Natalia Masri möten där inte alla är på plats. Nu har de fått Christer Giléns stipendium för uppsatsen.

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.