Färre sökande till universitetet

Antalet sökande till höstens högskoleutbildningar minskar med två procent i landet. Vid Linköpings universitet minskar också antalet sökande men inte lika mycket.

Studenter på LiU

Den totala minskningen vid LiU jämfört med förra året ligger på cirka 1,5 procent.
- Söksiffrorna har generellt gått ner i landet sedan 2014. Det är tydligt kopplat till en högkonjunktur med bra ekonomi och låg arbetslöshet. Och det är ju en bra utveckling som vi gärna applåderar, men inte så bra sett ur ett universitetsperspektiv, kommenterar Roger Klinth, prorektor vid LiU.

Ett trendbrott i årets statistik är att fler söker till fristående kurser vid LiU. Antalet förstahandssökande till dem har ökat med drygt sju procent efter att tidigare i flera år ha minskat.
- Jag kan bara spekulera i varför fler söker de fristående kurserna. Kanske ligger det i linje med det livslånga lärandet, att fler vill komplettera sin utbildning med kurser. Behovet av fort- och vidareutbildning är stort men få i arbetslivet är beredda att gå hela program, säger Roger Klinth.

En negativ trend i årets söksiffror är att färre söker till universitetets programutbildningar. Antalet förstahandssökande till dem har minskat med cirka fyra procent jämfört med förra året. Flera program vid Filosofiska fakulteten är dock väl sökta. Antalet sökande till civilekonomprogrammet ökar. Psykologprogrammet och socionomprogrammet har stabila söksiffror. Däremot minskar antalet sökande något till samhällsplanerarprogrammet och KSM (Kultur, Samhälle, Mediegestaltning).

För många utbildningsplatser till lärare

Störst nedgångar har Utbildningsvetenskap. På lärarutbildningssidan minskar antalet sökande bland annat på förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet F-3 i Norrköping. Antalet utbildningsplatser där, som ökat under de senaste åren genom regeringssatsningar, riskerar att inte fyllas. På Medicinska fakulteten minskar antalet förstahandssökanden något till bland annat arbetsterapeututbildningen, biomedicinsk analytiker och logoped. Däremot ökar antalet förstahandssökande till läkarprogrammet. Förra året sökte 540 till 116 platser. I år är antalet sökande uppe i 580. Även fysioterapeutprogrammet ökar.

Söktrycket till utbildningarna vid Tekniska fakulteten är stabilt. De flesta av civilingenjörsprogrammen är väl sökta. En ökning av antal sökande kan noteras för datateknik, industriell ekonomi, mjukvaruteknik och teknisk fysik. Kandidatprogrammet i grafisk design och kommunikation har ett mycket högt söktryck medan kandidatprogrammet i biologi däremot minskar.

– Även om det totala söktrycket går ner marginellt finns glädjeämnen i sökbilden. Att nedgången för fristående kurs inom Filosofiska fakulteten har vänts i en uppgång är en sådan. Den markanta ökningen av sökande till de kortare programmen inom utbildningsvetenskap bör också framhållas, till exempel till kompletterande lärarutbildning, yrkeslärarprogrammet och folkhögskollärarprogrammet, kommenterar Roger Klinth.

Senaste nytt från LiU