Färre söker utbildningsprogram

Det är färre som vill läsa utbildningsprogram vid Linköpings universitet i höst, jämfört med ifjol. Antalet förstahandssökande minskar med drygt sex procent. Men det finns också positiva signaler i ansökningsstatistiken.

Föreläsning på Linköpings universitet. Undervisning förr. Föreläsning för läkarstudenter före pandemin. Peter Holgersson

I förra veckan stängde ansökan till utbildningsprogram och kurser som startar i höst. Totalt i landet ligger antalet anmälningar på samma nivå som ifjol. De senaste årens stadiga nedgång har bromsat in. Men antalet sökande till LiU fortsätter att minska.

– Det är förstås beklagligt och något vi behöver analysera noga. Det är dock ännu för tidigt att ge några säkra förklaringar till siffrorna, säger prorektor Margareta Bachrach Lindström.

Framför allt är det nedgången i antalet förstahandssökande till utbildningsprogram som bekymrar. Under de senaste åren har en allt större andel sökande i landet valt program vid Linköpings universitet som sitt första val. Nu bryts den trenden.

Många vill bli psykolog och socionom

Men bilden varierar både mellan och inom de olika fakulteterna.

På filosofiska fakulteten kan man glädja sig över mycket höga söktal på psykolog- och socionomutbildningarna, men cirka nio respektive sex förstahandssökande per utbildningsplats. Totalt sett minskar det dock på grund av att ett par program lagts ner, liksom även kurser i tyska, franska och spanska, samtidigt som nya planerade utbildningar ännu inte startat.

På medicinska fakulteten minskar söktrycket bland annat på läkar-, fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammen (främst i Norrköping). Trenden är dock likartad i landet, vilket gör att LiU i stort behåller sina marknadsandelar. Arbetsterapeutprogrammet vid LiU går i motsatt riktning och lockar alltfler.

Inom utbildningsvetenskap har en negativ utveckling brutits och vänts. Det är dock fortsatt svårt att rekrytera till flera lärarprogram, något som gäller för hela landet. Inom området kan man dock glädjas över att satsningen på att utbilda förskollärare i Västervik, Vimmerby och Hultsfred fått ett bra gensvar.

Ökad konkurrens

Mest bekymrade är man kanske inom tekniska fakulteten där en mindre uppgång ifjol åter vänts i ett minskat söktryck.

– Sett över lång tid har vi tappat marknadsandelar. Sedan 2008 har vi gått från 15 till 12 procent av antalet förstahandssökande till civilingenjörsprogram. Det beror dels på ökad konkurrens när fler lärosäten ger tekniska utbildningar, dels på att vi inte är tillräckligt synliga som ingenjörsutbildare, säger dekanen Ulf Nilsson.

Slutligen ska även noteras att fler sökt till fristående kurser vid Linköpings universitet. Där ökar antalet förstahandssökande med nära tio procent, jämfört med ifjol.

Senaste nytt från LiU