Colm Nestor får Medicinska fakultetens Fernströmpris 2018

Colm Nestor, biträdande universitetslektor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, får 2018 års Fernströmpris vid Medicinska fakulteten.

forskargruppen samtalar runt fikabordColm Nestor (mitten) får årets Fernströmpris vid Medicinska fakulteten. Foto: Thor Balkhed/LiU"Lilla Fernström"-priset delas ut årligen till "yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare" vid medicinska fakulteter i Sverige. Prisutdelningen sker vid en ceremoni i Lund i början av november. Var och en av landets medicinska fakulteter utser sin egen pristagare. Årets pristagare vid Medicinska fakulteten på LiU, Colm Nestor, forskar inom epigenetiken och får bland annat priset för sin viktiga metodutveckling inom fältet.

Som exempel publicerade Nestor en artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature Methods i somras. I artikeln beskrev Nestor hur han och hans grupp kommit fram till att en svaghet i en av de mest använda metoderna inom epigenetikforskningen kan leda till missvisande resultat. Fynden visade dock att felet kunde rättas till i efterhand och kan i förlängningen leda till nya upptäckter.

– Det är alltid trevligt när ens forskning får uppmärksamhet inom forskarvärlden. Vi hoppas att vår studie gör det möjligt för forskare att göra nya spännande upptäckter inom epigenetiken. Efter att ha identifierat detta fel och hur man åtgärdar det fokuserar min grupp nu på hur man använder mer exakta tekniker för att förstå epigenetiken hos barn med leukemi, förklarar Colm Nestor och fortsätter:

– Även om epigenetik tros spela en viktig roll i utvecklingen av många cancerformer, har vi fortfarande en begränsad förståelse för hur detta sker. Min grupps övergripande syfte är att belysa hur epigenetiken spelar en roll inom utvecklingen av cancer och att identifiera nya behandlingsstrategier.

Att få ”Lilla Fernström-priset” menar han känns hedrande.

– Jag ställer mig ödmjuk inför priset, det är inspirerande att få bekräftelse och uppskattning från sina kollegor. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att särskilt tacka alla medlemmar i min forskningsgrupper för det engagemang och den entusiasm som de har visar inför vår forskning.

Hur skulle du beskriva dig själv som forskare?

– Jag skulle nog säga att jag är väldigt entusiastisk och har en särskild nyfikenhet för att följa oväntade resultat till dess slutsats.

Vilka möjligheter ser du att med forskningsmiljön vid LiU?

– Styrkan med LiU är den kompakta storleken. Det möjliggör en enkel kommunikation, något som i sin tur bidrar till samarbeten mellan forskargrupper. Allt sker i en sann kollegial atmosfär. Det känns väldigt givande att få bidra till utvecklingen av forskarmiljön vid min institution.

Fernströmpriset

Eric K. Fernströms stiftelse delar varje år ut ett pris till en medicinsk forskare från något av de nordiska länderna. Det Nordiska Priset har en prissumma på en miljon kronor och är därmed ett av de största i sitt slag och är efter Nobelpriset i medicin det största svenska priset inom medicinsk forskning. 

Varje år delar även Eric K. Fernströms stiftelse ut lokala priser (Lilla Fernströmpriset) till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Samtliga priser delas ut vid en ceremoni i Lund den 7 november. Läs mer på stiftelsens hemsida.

Kontakt

Mer om Colm Nestors forskning

Utmaningar inom epigenetiken

Ett fel i en av de mest använda metoderna inom epigenetiken, DIP-seq, kan ge missvisande resultat. Hör när jag diskuterar vilken betydelse det har inom forskningsområdet, där "big data" och avancerade metoder för DNA-analys används för att studera stora mängder epigenetikdata.

Senaste nytt från LiU