Fler förstahandssökande och fler antagna hösten 2020

I den första antagningen välkomnar LiU 14 042 nya studenter till höstens program och kurser, en ökning med 956 studenter eller med drygt sju procent jämfört med föregående år. Antalet förstahandssökande ökade också med närmare åtta procent.

7035 nya studenter har antagits till programutbildningar, 6 808 till kurser och 191 till kurs och program vid LiU i höst. Magnus Johansson

Universitets- och högskolerådet har nu skickat ut besked till 306 953 studenter som är antagna till en högskoleutbildning i höst, 192 096 kvinnor och 114 857 män, en ökning med nästan 10 procent jämfört med första urvalet höstterminen 2019. Enligt UHR har den största ökningen skett inom distansutbildningarna som har ökat med hela 20 procent.

För Linköpings universitets del så fortsätter fjolårets ökning av antagningen, trots att LiU i första hand är ett programuniversitet med få distansutbildningar.
7 035 blivande studenter har antagits till programutbildningarna hösten 2020, jämfört med 6 655 hösten 2019.

Totalt har LiU i år 26 543 behöriga sökande till program, varav 8 276 sökt LiU i första hand. Det är en ökning från fjolåret då LiU hade 22 991 behöriga sökande och 7 445 förstahandssökande, en ökning av antalet förstahandssökande med drygt elva procent.

6 808 blivande studenter har antagits till kurser vi LiU höstterminen 2020, en liten ökning från fjolårets 6240 antagna.
10 766 behöriga ansökte till kurser vid LiU i varav 4 575 förstahandssökande, även det en ökning från 2019 års 9 081 behöriga och 4476 förstahandssökande.

Till utbildningarna vid Campus Norrköping, program och kurser, har 2017 studenter antagits i första urvalet, en ökning med 16 procent jämfört med höstterminen 2019.

Söktrycket, mätt i antal reserver, är som tidigare år högst på Läkarprogrammet, följt av Psykologiprogrammet och Socionomprogrammet. Många reserver har även Sjuksköterskeprogrammet, kandidatprogrammet i Human resources, Fysioterapeutprogrammet samt Civilingenjör industriell ekonomi.

Senast 24 juli ska de antagna i första urvalet tacka ja eller nej till sin plats. Därefter får reserverna en chans och det andra urvalet presenteras 30 juli.
15 juli kommer också vissa utbildningar att öppna för sen anmälan.

Mer om UHR:s antagningsstatistik

Relaterade nyheter

Senaste nytt från LiU