09 juli 2020

I den första antagningen välkomnar LiU 14 042 nya studenter till höstens program och kurser, en ökning med 956 studenter eller med drygt sju procent jämfört med föregående år. Antalet förstahandssökande ökade också med närmare åtta procent.

7035 nya studenter har antagits till programutbildningar, 6 808 till kurser och 191 till kurs och program vid LiU i höst. Magnus Johansson

Universitets- och högskolerådet har nu skickat ut besked till 306 953 studenter som är antagna till en högskoleutbildning i höst, 192 096 kvinnor och 114 857 män, en ökning med nästan 10 procent jämfört med första urvalet höstterminen 2019. Enligt UHR har den största ökningen skett inom distansutbildningarna som har ökat med hela 20 procent.

För Linköpings universitets del så fortsätter fjolårets ökning av antagningen, trots att LiU i första hand är ett programuniversitet med få distansutbildningar.
7 035 blivande studenter har antagits till programutbildningarna hösten 2020, jämfört med 6 655 hösten 2019.

Totalt har LiU i år 26 543 behöriga sökande till program, varav 8 276 sökt LiU i första hand. Det är en ökning från fjolåret då LiU hade 22 991 behöriga sökande och 7 445 förstahandssökande, en ökning av antalet förstahandssökande med drygt elva procent.

6 808 blivande studenter har antagits till kurser vi LiU höstterminen 2020, en liten ökning från fjolårets 6240 antagna.
10 766 behöriga ansökte till kurser vid LiU i varav 4 575 förstahandssökande, även det en ökning från 2019 års 9 081 behöriga och 4476 förstahandssökande.

Till utbildningarna vid Campus Norrköping, program och kurser, har 2017 studenter antagits i första urvalet, en ökning med 16 procent jämfört med höstterminen 2019.

Söktrycket, mätt i antal reserver, är som tidigare år högst på Läkarprogrammet, följt av Psykologiprogrammet och Socionomprogrammet. Många reserver har även Sjuksköterskeprogrammet, kandidatprogrammet i Human resources, Fysioterapeutprogrammet samt Civilingenjör industriell ekonomi.

Senast 24 juli ska de antagna i första urvalet tacka ja eller nej till sin plats. Därefter får reserverna en chans och det andra urvalet presenteras 30 juli.
15 juli kommer också vissa utbildningar att öppna för sen anmälan.

Mer om UHR:s antagningsstatistik

Relaterade nyheter

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.