Fler studenter antogs till LiU: ”En positiv trend”

Linköpings universitet är det enda universitet i landet där antalet antagna studenter ökar jämfört med hösten 2021. Det är 11 procent fler som antagits till kurser vid LiU – samtidigt har antalet antagna till program sjunkit med sex procent.

Antalet  studenter som antogs till LiU hösten 2022 ökade jämfört med hösten 2021.  Magnus Johansson

Efter två år med ett ökat söktryck under coronapandemin sjönk antalet sökande studenter till Sveriges universitet och högskolor med tio procent hösten 2022 jämfört med 2021. När man tittar på siffrorna för hur många studenter som senare antogs till landets 39 lärosäten sticker LiU ut i statistiken.

Positiv trend

När Universitets- och högskolerådet, UHR, redovisar sin statistik efter det andra antagningsbeskedet är LiU det enda universitet, tillsammans med åtta högskolor, som antog fler studenter i höst jämfört med i fjol. LiU ökade med sammanlagt tre procent jämfört med 2021. Bakom siffrorna finns en stor ökning i antalet antagna på fristående kurser där LiU lyfter med 11 procent.

– Det är positivt att vi antar fler studenter, men att LiU sticker ut jämfört med andra universitet beror på de hade högre siffror än oss förra året och var snabbare på att få ut nya fristående kurser.

– Siffrorna visar att vi jobbar långsiktigt och trenden är att antalet som söker till kurser på LiU ökar. Sen är det viktigt att komma ihåg att alla som är antagna sedan inte kommer hit och registrerar sig, säger Ragnhild Löfgren, utbildningsråd vid LiU.

"Lite oroande"

Samtidigt som söktrycket till fristående kurser ökar sjunker antalet antagna till program vid LiU med sex procent.

– Att antalet studenter som söker till program sjunker är lite oroande. Samtidigt ser kurvorna om vi tittar på en femårsperiod stabila ut, säger Ragnhild Löfgren.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU