30 november 2020

Sju doktorander från LiU deltar i den nya forskarskolan inom WASP HS, den humanistiska och samhällsvetenskapliga delen av det stora
WASP-programmet. Tidigare i höstas hölls den första konferensen med
forskarstuderande från hela landet.

Print screen från en digital möte Nu kör vi! Upptakten i WASP HS forskarskola blev en virtuell konferens med 35 deltagare. 

Lära känna varandra

I den nystartade forskarskolan samlas doktorander med olika bakgrund i tvärvetenskapliga team för att studera hur artificiell intelligens och autonoma system kommer att påverka samhälle, kultur, etik och arbetsliv. Vid den första konferensen gavs exempel på internationell forskning kring AI och samhället och hur AI används utanför forskarvärlden, till exempel inom politik och näringsliv. 35 doktorander deltog.

- Målet med mötet var att de olika doktorander skulle få lära känna vara och få en första introduktion till WASP-HS. Detta lyckades mycket bra, speciellt med tanke på att mötet behövde hållas digitalt, säger Christian Balkenius, professor vid Lunds universitet och ledare för forskarskolan.

Han beskriver målet med forskarskolan så här:

- Syftet är att ta sig an utmaningar och konsekvenser av införandet av AI-system i samhället och bygga upp Sveriges kompetens inom området. För att nå dit samlar vi doktorander med olika bakgrunder för att de gemensamt ska kunna studera problem som relaterar till individ och samhälle och de etiska överväganden som blir nödvändiga med ny teknik.

"En stor möjlighet"

WASP-HS står för "The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society" och är ett tioårigt program finansierat av Wallenbergstiftelserna. Det humanistiskt-samhällsvetenskapliga programmet är fristående men samarbetar med forskningsprogrammet WASP, Sveriges enskilt största forskningssatsning med grundforskning inom autonoma system och AI.

Maria Arnelid.Maria Arnelid.

De LiU-doktorander som ingår i forskarskolan är Bijona Troqe, PIE (Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap), Elinor Särner, PIE, Youshan Yu, PIE, Appu Balanchandran, PIE, Dominika Lisy, Tema Genus, Maria Arnelid, Tema Genus, samt Isabel Garcia Velazquez, också hon Tema Genus.

- Forskarskolan innebär en stor möjlighet att få insikt i hur AI-forskningen ser ut i Sverige. Den ger praktisk kunskap om de tekniska komponenterna, värdefulla kontakter med andra forskare, samt möjligheter till utbyten med andra projekt, säger doktoranden Maria Arnelid som forskar om sociala robotar inom vården.

Viktig tvärvetenskap

Nicolette Lakemond.Nicolette Lakemond. Foto David Einar

Nicolette Lakemond, professor vid Avdelningen för projekt, innovationer och entreprenörskap, är en av de seniora forskarna och handledarna. Hon betonar framför allt det stora tvärvetenskapliga värdet.

- Forskarskolan skapar ett viktigt multidisciplinärt sammanhang för våra doktorander. De kan träffa andra doktorander inom WASP HS som med helt olika perspektiv och frågor har gemensamt att de fokuserar på konsekvenser av autonoma system och AI i samhället. De får också genom kurser en djup inblick inom området AI och autonoma system, säger hon.

De övriga seniora forskarna på LiU med koppling till forskarskolan är Ericka Johnson, professor vid Tema Genus, Katherine Harrison, lektor vid Tema Genus, Gunnar Holmberg, adjungerad professor vid PIE samt Anna Yström, lektor vid PIE.

Inom forskarskolan ska nu två kurser hållas i artificiell respektive mänsklig intelligens. I februari arrangeras en gemensam vinterkonferens och till sommaren en sommarskola.

Senaste nytt från LiU

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.