Flera LiU-föreläsare på hybridbokmässa

Forskare från Linköpings universitet diskuterar ojämlika arbetsplatser, rösträtt, läsfrämjande, grönt kulturarv och utbildningens betydelse för inkludering på Bokmässan den 23–26 september. Två tidigare Årets alumner medverkar också.

Filmkamera framför suddiga människor i soffa Bokmässan

Bokmässan är i år en hybridmässa med studiosamtal på Svenska Mässan i Göteborg som direktsänds på Bokmässan Play. För att ta del av sändningen krävs biljett. LiU-forskare medverkar i flera programpunkter.

Bokstart ska främja läsande i utsatta områden

Sedan 2014 har Kulturrådet satsat på Bokstart för läsfrämjande i bland annat socioekonomiskt utsatta områden. I senaste statsbudgeten har Bokstart fått ökat stöd och satsningen finns nu i flera kommuner. En färsk studie har tittat på Bokstart som läsfrämjande metod. Vad vet man om effekterna, där hembesöket är centralt, och hur kan metoden utvecklas? LiU-forskaren David Ekholm finns med i panelen torsdagen den 23 september klockan 09.00.

År 1921 klubbades allmän och lika rösträtt igenom – men fortfarande fick inte alla i Sverige rösta. Successivt har rösträttsstrecken lyfts och dagens begränsningar i rösträtten beror på individens ålder samt om personen är svensk medborgare eller inte. Hur har rösträtten utvidgats under 1900-talet och kan vi vänta oss förändringar under 2000-talet? Jonathan Josefsson, doktor i barn- och ungdomsstudier vid LiU, medverkar i diskussionen torsdagen den 23 september kl. 15.30.

Vad betyder utbildning för inkludering av migranter i nutidens Sverige? Andreas Fejes, LiU-professor i vuxenpedagogik, och Magnus Dahlstedt, LiU-professor i socialt arbete, diskuterar utbildningsverksamheters organisering, villkor och pedagogik baserat på berättelser från migranter, lärare och annan personal. Programpunkten äger rum fredagen den 24 september klockan 12.30.

Lokalt anpassade grödor har stort värde

I tusentals år har bönder sparat en del av skörden som utsäde till kommande års odling. Under det senaste århundradet har dessa lokalt anpassade grödor, så kallade lantsorter, ersatts av moderna sorter på många håll. Men lantsorterna har ett stort genetiskt värde i tider av klimatförändringar och matbrist och är kulinariskt, kulturellt, religiöst och ekonomiskt viktiga. Jenny Hagenblad, biträdande professor vid LiU, deltar i samtalet om det gröna kulturarvet lördagen den 25 september klockan 13.05.

Omotiverade löneskillnader och rasistiska kunder är för många en del av vardagen på jobbet. Nu har 22 samhällsvetenskapliga forskare belyst ojämlikheterna på svenska arbetsplatser. Anders Neergaard, professor i sociologi vid LiU, medverkar i en diskussion om detta söndagen den 26 september klockan 11.50.

Tidigare Årets alumner samtalar

Ett par ytterligare medverkande med LiU-koppling är två tidigare Årets alumner. Suad Ali, Årets alumn 2016, talar om hur hon använt tvåspråkighet som arbetsredskap i sin debutroman torsdagen den 23 september klockan 15.15. Elnaz Baghlanian, Årets alumn 2014, deltar i ett författarsamtal på temat ”Moderskap, minnen, migration” lördagen den 25 september klockan 15.00.

Mer om Bokmässan

Artikeln har uppdaterats 2021-09-22

Kontakt

Senaste nytt från LiU