För en demokratisk e-förvaltning

Sommarkursen SeGRID drar igång med fokus på digitalisering av offentlig förvaltning, för långsiktigt hållbar och demokratisk e-förvaltning.

SeGRID är en kurs i e-förvaltning och digitalisering

SeGRID står för ”Sustainable e-Government for Resilient and Innovative Democratic Public Administration”. E-government, eller e-förvaltning, är ett brett begrepp och innebär användningen av digitala teknologier i offentlig förvaltning men också de demokratiska processer som är inblandade i digitaliseringen. Kursen riktar sig till personer med minst en mastersexamen och som arbetar inom offentlig förvaltning eller politiska organisationer i Östeuropa. 

Professor Elin WihlborgElin Wihlborg , kursansvarig.  – Kursen berör samhällets digitalisering och LiU är ledande inom forskningsområdet där vi skapar kunskap om demokratisk digitalisering. Det är inom ämnena statsvetenskap och informatik som vi främst jobbar med frågorna, säger Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. 

Det handlar både om demokratiska processer och hur digitaliseringen förändrar offentlig förvaltning. Samtidigt som tekniska lösningar tas fram behöver processerna kring digitaliseringen vara transparenta och ha medborgarnas förtroende. Dessa olika aspekter av e-förvaltning ska kursen också behandla. 

– Enligt riksdagens beslut ska en del av Sveriges bistånd vara i form av demokratiskt bistånd, och vi bidrar med kunskap och forskning om demokratisk förvaltning, där Sverige i dag är framstående, säger Elin Wihlborg. 

I kursen ingår studiebesök och i år bär det bland annat av till Örebro universitet som LiU har ett nära forskningssamarbete med. Deltagarna får besöka Transportstyrelsen där bland annat frågor om informationssäkerhet kommer att diskuteras. Säker hantering av information och GDPR, EU:s dataskyddsförordning, är en del av kursens innehåll och bidrar till kunskap om vad som gäller inom EU. 

– I och med att Transportstyrelsen la ut en del av sitt arbete på entreprenad brast informationssäkerheten. Vi vill skapa förståelse för hur information ska hanteras och ser att intresset för att göra rätt från början är stort hos deltagare från aspirerande EU-länder, säger Elin Wihlborg.

 

 

Om kursen:

SeGRID pågår mellan den 6 och 17 augusti och ordnas inom ramen för Svenska Institutets program ’Summer Academy for Young Professionals’.

I år har kursen sammanlagt 40 deltagare från fyra länder i Östersjöregionen, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland.

 

Kontakt

Mer om SeGRID

SeGRID på två minuter

Se vad bland annat några av förra årets deltagare har att säga om kursen.

Senaste nytt från LiU