13 december 2019

En tidigare LiU-forskare fälls för oredlighet i forskning. Styrelsen för tekniska fakulteten finner det klarlagt att forskaren gjort sig skyldig till två separata fall av plagiering.

I februari 2019 kontaktades dekanus för tekniska fakulteten av två forskare, som framförde misstankar om oredlighet i forskning mot en kollega. Det gällde en ännu inte inskickad vetenskaplig artikel, som då kontrollerades med hjälp av ett verktyg särskilt utvecklat för att upptäcka plagiat i vetenskaplig text. Verktyget indikerade betydande likhet mellan manuskriptet och ett flertal artiklar författade av andra upphovsmän.

I efterhand har även plagierad text återfunnits i delar av forskarens doktorsavhandling.

Den utredningsgrupp som arbetat med ärendet konstaterar att, även om verktyget ska användas med stor försiktighet, så är det i det aktuella fallet uppenbart att omfattande sammanhängande textsjok är plagierade från artiklar publicerade av andra personer. Forskaren har även medgett att hen på grund av svårigheter att uttrycka sig i skrift hemfallit till plagiering.

Forskaren har efter anmälan om oredlighet i forskning på egen begäran lämnat sin anställning vid Linköpings universitet.

– Tråkigast med detta är naturligtvis avsaknaden av moralisk kompass, men med tanke på hur vanliga den här typen av verktyg för upptäckt av plagiat är idag är det också anmärkningsvärt att man vågar ta risken att stjäla andras arbete, säger tekniska fakultetens dekanus Ulf Nilsson.

Senaste nytt från LiU

Unga vuxna arbetar med färgglada papper runt ett stort bord.

Användarna är med och designar appen

Unga med olika funktionsnedsättningar är medforskare i att designa ett digitalt verktyg som ska hjälpa dem att må bättre. För forskaren Ulrika Müssener är det självklart att fråga användarna vad de behöver och vill ha.

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Taggar