Forskning för framtidens skadeplats

Högtalarna spelar ett bakgrundssorl och målar upp en stadsbild. Plötsligt hörs en explosion, rummet släcks ner och ambulansens blåljus slås på. Vi befinner oss i en övningshall på Katastrofmedicinskt centrum, under seminariedagen Framtidens skadeplats.

Framtidens skadeplats demostration

Ur ambulansen stiger ambulanssköterskor som raskt tar hand om de två patienter som ligger utslagna på golvet. Det här är en av tre demonstrationer som visas upp under seminariedagen, sköterskorna jobbar snabbt enligt riktlinjer som övningen ska lära ut, i det här fallet en militär övning för civil ambulanspersonal. 

Seminariedagen Framtidens skadeplats behandlar nya metoder, ny teknik och samverkan som krävs för att kunna möta de utmaningar som räddningstjänsten står inför. Vilka är det som i framtiden kommer att skadas, och hur? Vilka är det som räddar, är det bara yrkesverksamma inom blåljus eller kan man vända sig till frivilliga? Nya forskningsprojekt och resultat presenterades under dagen, inriktade på att förbereda personal för framtidens skadeplats. 

Ny professor i katastrofmedicin

Andreas Wladis Andreas Wladis är ny professor i katastrofmedicin vid Linköpings universitet. Foto: Susanna Lönnqvist.Dagen inleddes med föreläsning av professor Andreas Wladis, ny professor i katastrofmedicin och chefskirurg för Internationella Rödakorskommittén. Han välkomnades till Linköpings universitet av medicinska fakultetens dekan Johan Söderholm. I sin presentation gav Andreas Wladis en översikt av fälten katastrofmedicin och  traumatologi, och vilken roll katastrofmedicin spelar i dag både i Sverige och globalt.

– Det blir bättre och bättre, men verksamma inom katastrofmedicin går inte arbetslösa. Syftet med katastrofmedicin är att forska på och utvärdera metoder för att bedriva sjukvård då behoven är större än resurserna, sa Andreas Wladis. 

Trauma, skador och sår som uppkommer vid till exempel olyckor eller våld, står för nio procent av dödsfall globalt sett. 

– Det är unga vuxna drabbas av olyckor och skador, och dödligt våld. Antalet levnadsår som går förlorade är högt, och då vi globalt sett väntar en ökning även i den här sektorn leder det till att hela traumasystemet bör forskas på, sa Andreas Wladis. 

Det innebär att hela kedjan, från skaderisk och skadeplats, via vård före sjukhuset, till omhändertagande och rehabilitering ska undersökas. Katastrofmedicinskt centrum är framstående inom området, men Andreas Wladis ser gärna mer forskning om skadeprevention och nya komponenter som försvars- och krigsmedicin för att nischa forskningen ytterligare. 

– Bredd och tvärvetenskaplighet är avgörande inom dessa områden, och projekten kräver grund i tydligt identifierade behov där patienten alltid är i fokus, sa Andreas Wladis. 

Johan söderholm Andreas Wladis Professor Andreas Wladis välkomnas av medicinska fakultetens dekan Johan Söderholm. Foto: Susanna Lönnqvist.

 

Om Framtidens skadeplats

Framtidens skadeplats är ett projekt inom Centrum för forskning inom räddnings- och responssystem (CARER). I år var andra gången seminariedagen ordnades och den samlade närmare 140 aktiva inom räddning och respons. Seminariedagen anordnades i samarbete med Katastrofmedicinskt centrum. 

Kontakt

Senaste nytt från LiU