Forskning i fokus: artificiell intelligens (AI)

Svensk forskning inom artificiell intelligens föddes vid Linköpings universitet genom pionjären Erik Sandewall. AI förutspås förändra både våra liv och våra beteenden. Därför fortsätter våra forskare att ta sig an samtidens utmaningar genom att sätta människan i centrum för utvecklingen av AI.

Roboten Pepper tar över Svenska nyheter I satirprogrammet Svenska nyheters inslag om AI fick roboten Pepper ta över programledarskapet, med lite hjälp av LiUs studenterna Fredrik Löfgren, Axel Wickman, Martin Dahl och Simon Wijk Stranius. Bilden publicerad med tillstånd från SVT.

Exempel på AI-forskning: utveckling av drönare 

Flygande forskning

Det är långt kvar innan det blir hundraprocentigt säkert att umgås med flygande drönare. Professor Patrick Doherty och hans doktorand Olov Andersson bedriver kvalificerad AI-forskning inom området och här får de en drönare att vika undan för den oberäkneliga människan. Forskningen bedrivs inom WASP AI, Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program.

Läs mer om LiU:s forskning inom AI

Mer forskning i fokus