Forskning inom utbildningsvetenskap får drygt 11,3 miljoner

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom utbildningsvetenskap 2018. Vid LiU tar två forskare ta emot anslag.

Tünde Puskás, institutionen för välfärdsstudier (ISV) får bidrag på drygt 5,8 miljoner kronor för att arbeta med projektet Livsfrågornas didaktik - Att arbeta med frågor om döden i förskolans praktik.

Sofia Nyström, institutionen för beteendevetenskap och lärande, tar emot projektbidrag på drygt 5,6 miljoner kronor för att arbeta med simuleringsträning inom gymnasial yrkesutbildning.

Anslaget fördelas på en period av fyra år. Totalt beviljar vetenskapsrådet drygt 196 miljoner kronor för åren 2018-2022.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU