Forskning om psykisk ohälsa får 3,9 miljoner kronor

Hälsan hos barn på flykt är i fokus för det projekt som tilldelats medel från forskningsfonden Forte. Projektet syftar till att bättre kunna koordinera insatser för barnen och därmed förbättra förutsättningar för en god hälsa.

Laura Korhonen, professor och centrumchef på Barnafrid, tilldelas tillsammans med sin arbetsgrupp projektmedel för ”Den långa resan”. Projektet ska undersöka barn och unga vuxna på flykt, bland annat hur deras hälsa och välmående kan stärkas. Genom longitudinella studier ska projektet identifiera faktorer som är viktiga för att tidigt upptäcka och koordinera insatser för psykisk hälsa.

Projektet, som är treårigt, är förlagt till Barnafrid, ett nationellt centrum vid Linköpings universitet.  Barnafrid kommer att driva studien i samarbete med Centrum för Social och Affektiv Neurovetenskap (CSAN), Flyktingmedicinskt Centrum - Region Östergötland, Rädda Barnen Sverige samt University College of London (UCL).

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU