Förskollärarutbildning startar i Västervik, Hultsfred och Vimmerby

Från och med hösten 2019 kommer Linköpings universitet att erbjuda tre nya antagningsorter till förskollärarprogrammet. Under måndagen skrevs avtal under tillsammans med Campus i Småland.

Genrebild från en förskola fär två barn leker med lego på ett golv

- Förskollärare är ett av de största bristyrkena i landet, och det finns generellt sett ett sug efter att utbilda fler. Samtidigt blir det hårdare krav på större andel förskollärare i förskolan, och många pensionsavgångar på sikt, säger Helene Elvstrand, programansvarig vid Linköpings universitet.  De tre nya antagningsorterna blir Vimmerby, Västervik och Hultsfred, och enligt avtalet kommer man från och med hösten 2019 att erbjuda 20 studieplatser på varje ort.

Helene Elvstrand porträttbildHelene Elvstrand, programansvarig - I många småkommuner är det än mer svårare, än i landet i stort, att få tag i utbildad personal, och där ser vi en annan studentgrupp än de som precis slutat gymnasiet. Många har kanske jobbat länge inom förskolan, och velat utbilda sig vidare, men valt bort det eftersom pendling inte fungerar på grund av till exempel familjesituation.

Campus i Småland har tidigare haft andra lärarutbildningar i samarbete med andra lärosäten, med goda erfarenheter. Med det här projektet hoppas också Linköpings universitet kunna ta del av den erfarenheten.

- Vi har tidigare sagt ganska tydligt att vi inte ska vara ett distansuniversitet, men jag ser att vi kan lära mycket genom det här projektet. Vi måste bland annat se över vår teknik så vi kan ha streamade distansföreläsningar och kompetenssatsa för att utveckla våra pedagogiska arbetsformer, säger Helene Elvstrand.

De som söker till utbildningen blir ordinarie programstudenter, med samma föreläsningar, uppgifter och examinationer som de studenter som går utbildningen i Norrköping.

- Studenterna på de nya orterna blir en grupp som arbetar tillsammans, och som träffas på sina orter. Ibland kommer de att vara på plats i Norrköping, och lärare kommer också att åka dit.

Projektet har inte något slutdatum, utan hur länge det kommer att fortgå beror på ansökningstrycket.

- Kanske kan vi inte fylla platserna varje år, men planen är att fortsätta på lång sikt. Linköpings universitet har som mål att bli bättre på andra typer av utbildningar än de traditionella, och vi vill utveckla våra campussamarbeten, så det är ett viktigt avtal som tecknats, säger Helene Elvstrand.

Senaste nytt från LiU