Landshövding får förtjänstmedalj

Den avgående landshövdingen Elisabeth Nilsson får universitetets förtjänstmedalj i samband med promotions- och installationshögtiden den 26 maj.

Elisabeth Nilsson

Elisabeth Nilsson har sedan 2010 varit landshövding i Östergötland och lämnar sitt uppdrag i slutet av augusti. Hon får förtjänstmedaljen för att hon aktivt har engagerat sig i arbetet med att utveckla ett nära samarbete mellan Linköpings universitet och det omgivande samhället, såväl inom som utanför regionen.

I prismotiveringen sägs vidare: ”Hennes signum är stor erfarenhet och gediget engagemang kombinerat med en utomordentlig förmåga att knyta kontakter mellan människor och det har bland annat manifesterats i de många besök från när och fjärran som vi haft nöjet att ta emot på våra campus men också i de spännande möten som arrangerats på Linköpings slott.”

Förtjänstmedaljen är universitetets högsta utmärkelse och tilldelas enskilda personer inom eller utom universitetet. Genom att utdela medaljen visar universitetet sin erkänsla och uppskattning för synnerligen förtjänstfulla insatser för Linköpings universitet. Mottagare av förtjänstmedaljen utses av rektor.

Senaste nytt från LiU