Kvinnors förtroende för forskare sjunker

Förtroendet för forskare är fortsatt högt, men sjunker bland kvinnor. Det visar organisationen Vetenskap & Allmänhets årliga mätning VA-barometern.

Medicinsk forskning

Andelen med mycket stort eller ganska stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor har minskat från 89 till 83 procent. Här finns en tydlig könsskillnad: männen ligger kvar på samma nivå som i fjol, medan kvinnors förtroende minskar med 15 procentenheter, från 91 till 76 procent.

– Vi vet ännu inte om det är en tillfällig nedgång eller början på en trend, säger Maria Lindholm, chefsutredare på Vetenskap & Allmänhet och ansvarig för studien.

Det är också betydligt fler unga män som kan tänka sig en karriär som forskare. Bland männen kan 44 procent av 16-29-åringarna tänka sig att bli forskare, medan motsvarande siffra för kvinnor är 22 procent.

Stort intresse för forskning

Undersökningen visar ett stort intresse för forskning bland svenskar. Det ligger högre än för sport, kultur, politik och ekonomi. Högutbildade är mer intresserade av forskning.

En majoritet – 66 procent – har också mycket eller ganska stort förtroende för forskning.

Medicin dominerar bilden av forskning. Det är sjukdomar och psykisk ohälsa som man helst skulle vilja prata med en forskare om, om tillfälle gavs. Även klimatförändringar, miljö och rymden ligger högt.

Ingen politisk profilfråga

Undersökningen visar också att forskning inte är någon profilfråga för riksdagspartierna. Sex av tio svarar vet ej på frågan vilket parti som bäst företräder forskningsfrågor.

Samtidigt anser fyra av tio att det tas för lite hänsyn till forskning när politiska beslut fattas i Sverige.

VA-barometern genomförs varje år sedan 2002 och bygger på telefonintervjuer med drygt 1000 personer.

 

Läs mer om undersökningen  

 

 

Senaste nytt från LiU