Fortsatt ökning av antagna studenter till LiU

Jämfört med förra året har antalet antagna till höstens utbildningar på Linköpings universitet ökat med drygt åtta procent. I första urvalet har 13 083 sökande har nu fått besked från UHR att de kan börja sina studier på LiU.

Studenter promenerar på Corson, Campus Valla. Foto Jenny AhlgrenAntalet antagna till högskolan ökar för fjärde året i rad, skriver Universitets- och högskolerådet (UHR) i ett pressmeddelande.

– Att antalet behöriga sökande blir fler är positivt, eftersom det innebär att fler har gjort ett välinformerat studieval, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Totalt för landets lärosäten har 1,5 procent fler personer antagits till höstens utbildningar jämfört med 2018.

För LiU:s del ligger ökningen på 8,3 procent för det första urvalet, vilket innebär att 999 fler behöriga sökande i år har fått positiva besked. Förra året antogs på LiU 12 087 studenter jämfört med 13 086 i år.
Bakom årets ökning av antagna ligger delvis distanskursen Grunderna i AI med mer än 1 600 antagna studenter.

Enligt UHR:s statistik var det totalt 22 991 behöriga sökande till något av LiU:s utbildningsprogram. Av dem är det drygt 7 445 som valt att i första hand studera vid Linköpings universitet och 6 655 sökande har blivit antagna till programmen.

Till höstens kursutbud på LiU sökte totalt 22 991 behöriga personer och av dem är drygt 6 000 antagna.

Sammantaget sökte 399 109 personer till högskolan hösten 2019, en ökning med 6 914 personer jämfört med för ett år sedan. Drygt 279 364 sökande fick nu vid det första urvalet positivt besked om utbildningsplats.
På 22 av landets lärosäten ökar i år antalet antagna.

Till den 25 juli ska de sökande ha svarat om de tackar ja till sin plats. Vid det andra urvalet den första augusti får reserverna besked om de kommer in.

Mer om UHR:s antagningsstatistik

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll