Framtidens tekniker för medicinsk simulering

Individuell klinisk träning och medicinsk stimulering med framtiden i sikte är temat för KlinSims nationella konferens den 21-22 mars. Årets konferens hålls Norrköping med LiU som en av arrangörerna.

Klinisk färdighetsträning på docka

En patientsimulator som är en kopia av en riktig människa med mätbart hjärtljud och blodtryck, som kan tala, hosta, kräkas och gråta.
Sådana simulatorer används redan idag och är ett exempel av många på hur tekniken kan bidra till realistiska vårdsituationer där studenter och vårdpersonal får träna sina färdigheter.

Men hur ser framtiden ut?
Den snabba teknikutvecklingen påverkar simuleringsmetoderna – vilken träning behövs för att möta det nya som väntar?
Om detta handlar konferensen KlinSim 2019 som hålls i Norrköping den 21-22 mars, med en pre-workshop om praktisk färdighetsträning för pedagoger dagen innan konferensstarten.

KlinSim är en svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering inom vårdorganisationer som bildades 2011 för att främja forskning, utbildning och utveckling inom området och därmed öka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården.
Värdar för KlinSim 2019 är Clinicum vid Medicinska fakultetet på Linköpings universitet samt Clinicum Region Östergötland.

Fyra föreläsare står på programmet.
Madeleine Abrandt Dahlgren, professor i medicinsk pedagogik vid LiU kommer att ta upp forskningsperspektiv på interprofessionell simulering.
Om simulering i ett framtidsperspektiv handlar en föreläsning med Espen Henriksen, implementeringsspecialist för den nordiska regionen inom Laerdal och med bakgrund som ambulanssjukvårdare.
Anders Ekholm är vice vd för Institutet för Framtidsstudier har tidigare undersökt Sveriges framtida behov av vård och omsorg för Socialdepartementet. Behöver vi träna oss med de nya patienterna som redan finns här? Vad kan vi träna oss för och hur? Det är några av frågorna han ställer i sin föreläsning ”Hur fungerar världen?”
Från åderlåtning och blåsbälg till drönare och AI. Alla metoder, tekniker och vetenskapliga landvinningar har någon gång i historien varit de allra senaste och riktlinjerna de mest aktuella. Andreas Claesson, ambulanssjuksköterska och forskare vid Hjärtstoppscentrum Karolinska institutet, ger en historisk översikt av hjärt-lungräddning (HLR) fram till nutiden.

KlinSim (hemsida)

Clinicum 

LiU Nyheter: Clinicum får internationell utmärkelse 

Senaste nytt från LiU