Från Domstolsverket till LiU - ny universitetsdirektör rekryterad

Drivande, effektiv och strukturerad, med tydligt fokus på mål och resultat och med ett ledarskap som bygger på dialog – så beskriver sig LiU:s blivande universitetsdirektör Peter Yngve. Han brinner för samverkan och kommunikation och vill verka för delaktighet, förtroende och helhetssyn.

Peter Yngve, ny universitetsdirektör på LiU. Per Carlsson

"Stora möjligheter"

Idag arbetar Peter Yngve som planeringsdirektör och chef för GD-stab på Domstolsverket. Där är han också generaldirektörens ställföreträdande och har även erfarenhet av roller som utvecklingsdirektör, ekonomidirektör och avdelningschef på IT-avdelningen på Domstolsverket. Han har en civilekonomexamen med inriktning mot ekonomistyrning samt en magisterexamen inom ledarskap och förbättring av hälso- och sjukvård. 

Peter Yngve ser fram emot att tillsammans med medarbetarna göra allt för att Linköpings universitet även fortsättningsvis ska vara ett världsledande lärosäte, där ”förnyelse är vår enda tradition”.

- Jag ser stora möjligheter att tillsammans med chefer och medarbetare inom universitetet som helhet, och i samråd med olika intressenter inom akademin, inom det offentliga och inom näringslivet, delta i arbetet med universitetets strategiska utveckling, säger han.

Lång erfarenhet

Peter Yngve har 25 års erfarenhet av chef och ledarskap från bland annat Södra Skogsägarna som IT-chef på koncern-nivå. Han har också varit IT-direktör inom Landstinget i Jönköpings län där han också haft chefsroller som biträdande sjukvårdsdirektör och budget- och redovisningschef. Han har även arbetat som konsultchef och konsult inom verksamhetsutveckling och projektledning.

Rektor Jan-Ingvar Jönsson har lett rekryteringen av ny universitetsdirektör vid LiU. Det har varit en grundlig process med ett antal mycket kvalificerade kandidater.

- I Peter Yngve får vi en universitetsdirektör med en lång erfarenhet av att vara chef och ledare från flera olika miljöer och komplexa organisationer på en hög administrativ nivå, säger rektor Jan-Ingvar Jönsson.

- Med hans vana av att leda via chefer och varva strategiska och operativa insatser samt att arbeta med mål- och verksamhetsstyrning kommer han kunna bidra mycket i det arbete vi står inför när vi nu ska göra verklighet av LiU:s vision 2030.

Lyssna och stödja

Universitetsdirektören ingår i universitetsledningen som utgör den gemensamma strategiska och operativa ledningen för universitetet. I uppdraget ingår också att vara chef för Universitetsförvaltningen som är en förvaltning med cirka 690 medarbetare. Peter Yngve ser som en viktig del i sitt arbete att lyssna, stödja och skapa goda förutsättningar för engagemang, motivation och arbetsglädje. För honom handlar det om att visa tillit, trygghet och trovärdighet genom sitt agerande och han är både glad och ödmjuk inför uppdraget.

- Det är med stort engagemang och hög motivation och samtidigt med ödmjuk nyfikenhet som jag kommer till Linköpings universitet för att leda, samordna och utveckla universitetsförvaltningen, säger Peter Yngve. Jag tänker så här – om du kan få människor att utvecklas så utvecklar du hela organisationen utifrån en grundsyn om att alla vill göra ett bra jobb. Och då är det min uppgift att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att göra ett så bra jobb som möjligt, samtidigt som det förutsätter en gemensam, delad och förstådd vision, strategi och mål.

Den nya universitetsdirektören har viss anknytning till LiU redan i dag. En son jobbar på LiU som forskningsingenjör och en dotter har pluggat HR-programmet. Men efter den första december kommer nya band att knytas, då han efterträder Kent Waltersson som suttit på posten i tio år.

Senaste nytt från LiU