Fyra nya år för satsningen på ECIU University

ECIU University, där Linköpings universitet är ett av 13 lärosäten som ingår, har fått nya pengar av EU och förlängs till 2026.

En parkbänk i vatten. Globala klimatförändringar ligger i fokus i nästa fas av utbildningarna på ECIU University. 

Universitetsnätverket ECIU, som är en förkortning av The European Consortium of Innovative Universities och där LiU varit med i över 20 år, fick 2019 klartecken från EU-kommissionen att starta ECIU University.

Satsningen var då ett av de första virtuella universiteten i Europa och pilotprojektet beviljades en finansiering över tre år. Nu har ECIU University fått klart med nya pengar från EU-programmet Erasmus+ på närmare 150 miljoner kronor till 2026.

Utbildningarna inom ECIU University, där studenter och forskare från 13 olika universitet i Europa ingår, ska vara tvärvetenskapliga, utmaningsdrivna och bidra till att lösa problem som formulerats av företag, regioner, kommuner och organisationer.

Under de första pilotåren låg fokus på att erbjuda kurser inom området hållbara städer och samhällen, ett av FN:s hållbarhetsmål. I nästa fas kommer universitetets utmaningar att fokusera på bredare globala ämnen, som klimatförändringar.

– Först och främst måste ECIU University tjäna människor. Vi måste fortsätta bygga gemenskap och engagera fler studerande, akademisk personal och intressenter. Det behövs även en hållbar IT-infrastruktur. Med den budget som beviljats av EU kommer ECIU att ha större möjlighet att förverkliga dessa gemensamma ambitioner, säger Sander Lotze, projektledare för ECIU University, i en kommentar.

Mer om ECIU och ECIU University

Senaste nytt från LiU