LiU-forskaren Gissur Ó Erlingsson bloggar för Curie

Statsvetaren och CKS-forskaren Gissur Ó Erlingsson är under sommaren gästbloggare för Curie.

Porträtt av Gissur Ó Erlingsson

Bloggformatet är han väl bekant med. Han är en av initiativtagarna till gruppbloggen Politologerna där statsvetare skriver om svensk politik. På Curie kommer han framför allt att skriva om högskolesektorns utmaningar.

– Det är många saker som skulle kunna fungera bättre i akademin. Vi ser ofta rapporter om arbetsmiljö och stress, tvivelaktiga rekryteringsprocesser och att forskningsfinansieringmodeller kritiseras, bland annat. Bloggformatet gör att jag kan ta avstamp i egna erfarenheter och upplevelser och vara mer personlig. Och här når jag litet grand en ny publik också, säger Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. 

Spegling av forskarvärlden

Curie är en nättidning om forskning och ges ut av Vetenskapsrådet. Den vill förklara och fördjupa forskningens roll, men också spegla forskarvärlden med hjälp av krönikörer och bloggare.

Gissur Ó Erlingssons forskningsområde rör lokal politik och förvaltning, och han befinner sig nu i slutfasen med två forskningsprojekt: ett om styrning och ledning av kommunala bolag  som finansieras av Vetenskapsrådet, ett om förtroendevaldas villkor i kommunpolitiken, finansierat av Sveriges kommuner och landsting. 

Han inledde bloggandet på Curie med inlägget ”Efterlyses: bättre respekt för principen om opartiskhet i akademin” där han diskuterar jäv vid offentliga tjänstetillsättningar och hur viktigt det är att anställda vågar slå larm när de upptäcker oegentligheter på arbetsplatsen:

”Den sammanlagda effekten av bristfällig respekt för jävsregler och den hyggligt väl kartlagda nepotismkulturen på landets lärosäten, är potentiellt förödande. I samma slag får vi nämligen a) sämre kompetens på en given position än vad vi hade fått med öppen konkurrens om positionerna, och b) ett underminerat förtroende för högskolesektorn när jävsregler nonchaleras och internsökande premieras på oegentliga sätt." skriver Gissur Ó Erlingsson i bloggen.

Kontakt

Senaste nytt från LiU