Goda omdömen vid avslutningskonferens

Närmare 100 företag har deltagit i programmet Tillväxtledarskap, varav ett 60-tal också varit med på diskussionsmöten om tillväxt och ledarskap. När programmet avslutades med en konferens i november var omdömena överlag mycket positiva.

Konferens CAM 2019. Avslutningskonferens för programmet Tillväxtledarskap 19 november 2019.

Lär av goda exempel

Utmaningarna för små och medelstora företag idag är många. Ökad internationell konkurrens, kompetensbrist, omställning till ett digitalt samhälle, ökat antal lagar och regler är några exempel som oftast ägarledda företag brottas med. Dessa utmaningar ställer krav på ledarskapet i företaget för att manövrera sig för fortsatt tillväxt. Trots dessa tuffa utmaningar finns det goda exempel på företag som lyckas orientera sig i det tuffa affärslandskapet och skapa en tillväxt som överstiger medelföretagets. Vad gör dessa företag?

I programmet Tillväxtledarskap är fokus att lyfta ledarskapets roll för tillväxt i östgötska små och medelstora företag, och att identifiera tillväxtnycklar som företag har men också att hitta typföretag och agerande som går att beskriva. Programmet genomförs av Almi Företagspartner i Östergötland tillsammans med Centrum för företagsutveckling i mindre företag, CAM) vid Linköpings universitet. Målgruppen är små och medelstora östgötska företag (upp till 249 anställda) med en tillväxtambition, och programmet har genomförts under perioden 2016 till 2019 finansierat av Tillväxtverket och Europeiska regionalfonden (ERUF).

Knappt 100 företag har deltagit och blivit analyserade efter en framtagen tillväxtledarskapsanalys. I programmet har sedan dryga 60 företag deltagit i gruppträffar om sex till åtta företag där tillväxtutmaningar har diskuterats. Företagen har även erbjudits en IDI-analys, kunskapsseminarier, coachning av Almi-coacher samt rådgivning av externa expertkonsulter.

Sex olika ledarprofiler

Konferens CAM 2019.150 personer deltog vid avslutningskonferensenGenom att beskriva företagets verksamhet och organisering utifrån tre huvudområden – affären, ledaren och medarbetaren och tre processområden, affären/ledare, affären/medarbetaren och ledaren/ medarbetaren, kan sex olika tillväxtledarskapsprofiler eller arketyper skönjas.

Den erbjudandedrivna profilen med fokus på problemlösning för kunden, den visionsdrivna dr ledaren har en tydlig väg framåt, det kulturdrivna med en hög kollegialitet, den teamdrivna profilen med god förankrad ledning som kan ta snabba beslut, den gräsrotsdrivna profilen med en organisation och kultur som driver utvecklingen och slutligen den marknadsdrivna profilen med högt marknadsfokus och anpassade lösningar. 

Omdömen från deltagande företag i tillväxtledarprogrammet är överlag positiva där flera nämnt möjligheten att få diskutera sina utmaningar, att få tid för reflektion, att få andra att återkoppla och ge förslag på alternativa tillvägagångssätt, kort sagt att få en möjlighet att bli sedda och att lyfta utmanande frågor i rätt forum.

Avslutande konferens

Flera av dessa aspekter lyftes av deltagarna vid konferensen som avslutade programmet den 19 november 2019. Konferensen hölls på Scandic Frimis i Linköping med omkring 150 besökande. De företagare som presenterade sina erfarenheter av dels sin egen tillväxtresa dels deltagandet i programmet nämnde både interna och externa fokusområden. Internt pekades det på värdegrundsarbete, öppenhet i kommunikation, fokus på tillit och medarbetarskapet. Närhet till kund för att kunna utveckla produkter och tjänster med värde exemplifierar det mer allmänna begreppet marknadsfokus.

Har det blivit någon tillväxt och hur ser lönsamheten ut? Effekterna av programmet ur ett ekonomiskt perspektiv är för tidigt att presentera. Dock är det värt att nämna att sammantaget var de deltagande företagen vid start det femte största östgötska företaget med en omsättning på 3,5 Mdr SEK. Tre år senare, 2018 hade omsättningen ökat till 5,3 Mdr SEK och antalet anställda med 500 personer.

  • Ladda ner programmets slutrapport: 

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll