Anklagelser om oredlighet och oegentligheter utreds

En tidigare anställd forskare vid Linköpings universitet anklagas på en internationell webbsajt för bedrägeri och vetenskaplig oredlighet. LiU agerar nu för att pröva sanningshalten i de påståenden som framförs. Anklagelserna är av sådan art att två utredningsgrupper tillsätts, en som rör vetenskaplig oredlighet och en som rör misstänkta oegentligheter.

granskningAnklagelserna rör en forskare som kom till Linköpings universitet som forskarassistent 2011 och som avslutade sin anställning vid LiU 2015. Enligt de uppgifter som finns på en internationell webbsajt ska forskaren ha byggt upp en verksamhet med oseriösa vetenskapliga tidskrifter, icke-existerande forskningsinstitut och konferenser i form av kryssningsresor. Verksamheten ska ha drivits från ett litet kontor i närheten av Linköpings universitet, med påhittade medarbetare på webbsidan.

Enligt uppgifterna har forskaren felaktigt beskrivit sig som professor vid Linköpings universitet och har lyft fram Linköpings universitet som samarbetspartner vid flera välbesökta konferenser, där inkomsterna uppges ha gått direkt till forskarens företag.

De nu tillsatta utredningsgrupperna ska undersöka om det finns någon grund för anklagelserna om oegentligheter och vetenskaplig oredlighet. Grupperna kommer även undersöka om andra medarbetare vid universitetet har varit delaktiga i verksamheten, och i så fall på vilket sätt. Utredningen om oredlighet har påbörjats, medan utredningen om oegentligheter startar sitt arbete i början av januari.

– Det kan säkert finnas flera på universitetet som handlat i god tro och som känner oro just nu för sitt samröre med den anklagade forskaren, säger Ulf Nilsson, dekan vid tekniska fakulteten. Vi tar frågor om oredlighet på allra största allvar, och för allas skull är det bra att vi nu bringar klarhet i detta.

Senaste nytt från LiU