Här finns medarbetare från 16 länder: ”Ger olika perspektiv”

På avdelningen för industriell miljöteknik vid Linköpings universitet arbetar 50 personer – från 16 olika länder. Den stora mixen ger breda och nya perspektiv i forskningen – och spännande diskussioner i fikarummet.

Personer sitter i ett fikarum. Kul på jobbet! Fikarasterna är viktiga för personalen, då pratar man om allt från fritidsaktiviteter till världsläget. Charlotte Perhammar

Avdelningen för industriell miljöteknik, som tillhör Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI), startade för 40 år sedan. Det är en internationellt välkänd forskargrupp som växer snabbt.

Mer förstående

I dag är 50 personer kopplade till avdelningen från olika vetenskapliga bakgrunder, kulturer och länder. Totalt är 16 olika nationaliteter representerade, något som avdelningschef Olof Hjelm ser som en stor tillgång.

Marianna Kambanou, biträdande universitetslektor från Grekland och Storbritannien, håller med.

– I bland måste du vara lite mer förstående, lite mer laid back med så många kollegor från olika bakgrunder och kulturer. Samtidigt finns en det en mycket större förståelse än om det exempelvis skulle bara vara en från ett annat land.

Hon kom till LiU som doktorand för sju år sedan och har blivit kvar.Många människor sitter i ett rum.På avdelningen för industriell miljöteknik finns medarbetare från hela 16 olika länder. Foto Charlotte Perhammar

– Mitt intresse ligger i hållbarhet och miljöutmaningar. Forskningen ligger i framkant här och det lockade mig. Det är spännande att vi är så många från olika länder, vi har alla olika perspektiv och vi kan sätta forskningsresultaten i olika kontexter.

Bra arbetsklimat

Eman Hegazy, från Egypten, och Abhijna Neramballi från Indien är båda doktorander med ett stort intresse för hållbarhet. De har fått stort stöd från start i sin forskning.

– Det finns alltid någon kollega nära att fråga och det leder till ett bra arbetsklimat. Det är väldigt intressant att vara här, jag lär mig mycket av att ha kollegor från så många olika kulturer. Det är en stor fördel, tycker jag, säger Eman Hegazy.

Abhijna Neramballi bestämde sig tidigt att söka sig till Sverige när han var klar med sin grundutbildning i Indien. Efter att ha läst ett masterprogram vid Jönköping University landade han i Linköping.

– Svenskar är ganska raka och öppna i sina konversationer, vilket bidrar till en avslappnad arbetsmiljö. I många andra länder tenderar arbetsplatser att vara hierarkiska, här är förhållanden mellan kollegor mer horisontella. Det känns inte som min handledare och äldre kollegor är mina chefer, vi har en väldigt bra och professionell relation där jag snabbt kände mig bekväm, säger Abhijna Neramballi.

Fikarasterna viktiga

När vi kommer på besök i A-huset på Campus Valla är det ett sorl vid bordet i lunchrummet. För Yang Liu, biträdande professor från Kina, är det ingen stor grej att ha kollegor från 15 andra länder.

– På mitt förra jobb, på universitet i Vasa, Finland, var vi medarbetare från 20 olika länder, säger Yang Liu som med flytten till Linköping sadlade om från IT och datavetenskap till att forska på smart hållbar tillverkning. Två personer sitter och pratar.Jelena Kurilova från Litauen och Eman Hegazy från Egypten trivs tillsammans på jobbet. Foto Charlotte Perhammar

När medarbetarna på avdelningen är på plats fysiskt är fikarasterna viktiga för att prata om allt från jobb till fritidsaktiviteter och världsläget. Något Yang Liu inte var riktigt van vid.

– I Finland var det kafferast och alla satte sig för sig själva och läste en tidning. Här är det något helt annat. Det är väldigt trevligt när vi träffas utanför kontoret och när vi är så många från nästan hela världen har vi mer att prata om. Folk har olika perspektiv. Saker betyder olika i olika kulturer och till och med samma skämt kan tolkas olika beroende på var du kommer ifrån, säger han.

Men finns det inget negativt med att vara på en så internationell avdelning?

– Ibland tar det längre tid att göra saker, självklart. Och att integrera nya personer och få kommunikationen att fungera tar kanske lite extra tid, säger Marianna Kambanou.

Hon skrattar till och kommer på en sak till:
– När svenskar ska ge negativ kritik, så paketerar de ofta ihop massa olika saker. Om du inte själv skalar ner alla lager i ditt huvud, då kan det bli svårt att första var kritiken egentligen ligger.

FAKTA: Avdelningen för industriell miljöteknik

Avdelning för industriell miljöteknik är en forskargrupp som har funnits i 40 år. Verksamheten vill bidra till ett mer resurseffektivt samhälle där nya miljölösningar blir verklighet. Detta genom forskning, utbildning och samverkan med samhället.
Avdelningen är indelad i fyra enheter: Hållbar utveckling och strategi, industriell och urban symbios, produkt- och tjänsteinnovation resurseffektiv materialanvändning.
På avdelningen finns medarbetare från 16 länder: Kina, Japan, Ecuador, Brasilien, Ghana, Egypten, Indien, Tyskland, Grekland, Litauen, Iran, Indonesien, Filipinerna, Turkiet, Sverige, Storbritannien.

Den här texten är även publicerad i LiU-magasin nr 2/2022.

Läs mer om avdelningen

Senaste nytt från LiU