”Har aldrig varit professor vid Linköpings universitet”

Den tidigare LiU-anställde forskaren som nu utreds rörande vetenskaplig oredlighet och andra oegentligheter presenterar sig fortfarande som professor med koppling till Linköpings universitet. Men det stämmer inte.

granskning– Den utpekade forskaren har aldrig varit professor vid Linköpings universitet och avslutade sin anställning år 2015, betonar Ulf Nilsson, dekan vid tekniska fakulteten.

Han konstaterar att forskaren fortfarande använder sig av felaktiga uppgifter, bl.a. i annonser om planerade konferenser.

Två utredningar

Det var strax före jul som den tidigare LiU-forskaren anklagades för bedrägeri och vetenskaplig oredlighet på en internationell webbsajt. Enligt uppgifterna skulle forskaren ha byggt upp en verksamhet med oseriösa vetenskapliga tidskrifter, icke-existerande forskningsinstitut och konferenser i form av kryssningsresor (se separat artikel).

För att pröva sanningshalten i anklagelserna initierades två utredningar vid LiU, en som rör vetenskaplig oredlighet och en som rör misstänkta oegentligheter.

– De behöver ha sin tid för att kunna bringa klarhet i vad som hänt. Tidigast i början av mars räknar jag med att grupperna ska kunna redovisa några delresultat, säger Ulf Nilsson.

 

Fotnot: Enligt de pressetiska riktlinjerna bör man vara försiktig med namnpublicering i den här typen av ärenden. LiU avstår därför att publicera namnet på den utpekade forskaren under tiden som sanningshalten i anklagelserna prövas.

 

Senaste nytt från LiU