Hedersdoktorer utsedda – men får vänta

I helgen skulle sju internationella forskare bli hedersdoktorer vid Linköpings universitet. Men coronapandemin kom emellan och den Akademiska högtiden är flyttad till hösten.

Kvinna tar emot doktorshatt på promoveringshögtid Linda Keeling blir teknologie hedersdoktor vid fjolårets Akademiska högtid. Promotor är Jan Lundgren. Peter Holgersson AB

De sju utvalda forskarna har nära samarbeten med LiU-forskare inom språk-och läskunnighet, klimatpolitik, mjukvaruteknik, organisk elektronik, medicinsk bildvetenskap och inflammationssjukdomar.

 

Två av årets filosofie hedersdoktorer – professorerna Brian Byrne och Richard Olson – har tillsammans med LiU-professorn Stefan Samuelsson varit huvudansvariga för en stor internationell tvillingstudie under 20 år för att studera hur arv och miljö påverkar barns språk och tidiga läsutveckling. Gruppen har visat att gener har ett betydande inflytande tidigt i barns skrivspråkliga utveckling, men lika viktigt, att genernas inflytande varierar beroende miljöförhållanden, inklusive olika sociala och utbildningspolitiska prioriteringar i olika länder. Brian Byrne är professor emeritus i psykologi vid University of New England, Australien och Richard Olson professor emeritus vid institutionen för psykologi och neurovetenskap vid Colorado University, Boulder, USA. Båda forskarna har gjort stora insatser inom språk-och läskunnighet, vilket bland annat lett till specialpedagogiska hjälpmedel.

 

Filosofie hedersdoktor blir även Karen O’Brien, professor i sociologi och samhällsgeografi vid Oslo universitet. Hon är en föregångare inom tvärvetenskaplig forskning om klimatförändringarnas samhälleliga effekter. Hon har gjort banbrytande arbeten om vår sårbarhet för klimatförändringar och hur samhällen kan anpassas och ställa om för att möta klimatutmaningarna. Karen O’Brien har varit ett stöd och en stor inspirationskälla för den framgångsrika forskning om klimatanpassning och samhällsomställning som bedrivs vid Centrum för klimatpolitisk forskning och Tema Miljöförändring.

 

Till teknologie hedersdoktor har utsetts Jeannette M. Wing, särskilt för hennes arbete kring datalogiskt tänkande, formella metoder och artificiell intelligens. Datalogiskt tänkande handlar om att lösa problem och designa system tillsammans med datorer och med hjälp av beräkningar. Det konfronterar även frågan om maskinintelligens – vad kan människor göra bättre än datorer och vad kan datorer göra bättre än människor? Jeannette M. Wing är professor i datavetenskap vid Columbia University, USA. Hon har bland annat bidragit till forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program som vetenskaplig rådgivare.

 

George Malliaras, professor vid University of Cambridge, är en av pionjärerna inom organisk elektronik och har forskat inom området i över 25 år. Nu blir han teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet. De organiska elektronikmaterialen kan fungera som en brygga mellan den digitala och den biologiska världen och har resulterat i mjuk elektronik på papper, batterier som till dels är baserade på skogsråvara och ”bio-elektronik” som översätter elektroniska signaler till frisättning av biologiska substanser. George Malliaras bidrag till forskningen inkluderar både grundläggande studier av materialens egenskaper samt en rad olika tillämpningar inom medicin och tryckt elektronik. I snart 20 år har han samarbetat med Linköpings universitet på flera olika sätt.

 

Cynthia H. McCollough har utsetts till teknologie hedersdoktor för sina insatser i gränslandet mellan medicin och teknik. Hon är en internationellt känd forskare inom utveckling och utvärdering av datortomografi (DT) -teknologi och dosreduceringsmetoder. Dr McCollough är professor i både i medicinsk fysik och biomedicinsk teknik vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, USA Sedan tio år har hon samarbetat med Linköpings universitet genom utbyte av forskare och metoder. Detta har resulterat i nya avbildningsmetoder som lett till stor patientnytta. 

 

Till medicine hedersdoktor har utsetts Derek McKay, professor vid University of Calgary. McKay är en väletablerad forskare inom mag-tarmkanalens fysiologi och patofysiologi, speciellt i relation till inflammatoriska sjukdomar. McKays forskning handlar främst om hur maskinfektioner i tarmen kan påverka tarmslemhinnans immunförsvar vid inflammatorisk sjukdom. Det vetenskapliga samarbetet mellan McKay och forskargrupper vid Linköpings universitet etablerades i början av 2000-talet och genom sitt metodologiska och immunofysiologiska kunnande har McKay fördjupat mag-tarmforskningen i Linköping.

Senaste nytt från LiU