11 september 2019

Helen Dannetun kommer inte att kandidera till en förlängning av sitt uppdrag som rektor för Linköpings universitet när hennes nuvarande förordnande går ut den siste juni 2020.

Rektor Helen Dannetun, Linköpings universitet. Bilden får användas fritt, med angivande av fotografens namn. Foto Thor Balkhed- Helen har betytt oerhört mycket för Linköpings universitets utveckling och kommer att lämna över ett lärosäte som på alla sätt står väl rustat för framtiden. Vi kommer nu att påbörja processen med att ta fram förslag till regeringen på ny rektor, säger Lena Sommestad, ordförande i universitetsstyrelsen.

Fakta Helen Dannetun:

Utbildade sig till civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik med examen 1980 från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Hon blev universitetslektor 1994 och professor i fysik 2002. Från år 2000 till 2003 var hon prefekt vid Institutionen för fysik, kemi och biologi och valdes 2004 till dekanus vid tekniska fakulteten. I juni 2011 utsåg regeringen henne till rektor. Helen Dannetun var mellan 2015 och 2018 ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbund. Hon invaldes 2015 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien, i dess avdelning för utbildning och forskning.

Senaste nytt från LiU

Stdenter grupparbetar

Lärarstudenter har skapat AI-kurser för Kenya

På landsbygden i Kenya råder det brist på både el, internet och utbildningsmöjligheter. Då kan nya verktyg vara en väg framåt. Studenter på Ämneslärarprogrammet har under hösten utvecklat kurser för yrkesutbildningar i Kenya med hjälp av AI.

Man håller fram guldfärgad platta (Urban Forsberg).

Han har en nyckel för att lösa halvledarbristen

Bristen på halvledarmaterial blir alltmer akut. Vid LiU bedrivs materialforskning i nära samarbete med industrin för att på sikt öka tillverkningstakten av halvledare i Europa.

Montage av två personer.

De blir nya Wallenberg Academy Fellows vid LiU

Forskarna Olaf Hartig och Alexander Gillett har utsetts till Wallenberg Academy Fellows vid LiU. Genom det femåriga forskningsanslaget ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.