16 april 2019

Linköpings universitet kommer mycket väl ut i en ny granskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gjort av lärarutbildningar i landet. Samtliga granskade lärarprogram vid LiU bedöms hålla hög kvalitet.

Läraren Mikael undervisar på Svärtingehusskolan den 13 februari 2015 i Norrköping. Peter Holgersson

– Det är förstås mycket glädjande och ett kvitto på att vårt arbete med att kontinuerligt utveckla utbildningarna ger resultat, säger Jörgen Nissen, ansvarig för lärarutbildning vid Linköpings universitet.

Den aktuella granskningen rör Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 samt Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem. Grundlärarprogrammets inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 granskades i en pilotomgång och utbildningen vid Linköpings universitet fick då omdömet hög kvalitet.

UKÄs granskning omfattar 67 lärarutbildningar vid 20 universitet och högskolor och LiU var ett av endast 4 lärosäten som fick omdömet Hög kvalitet på samtliga utbildningar. 32 utbildningar i landet får sin kvalitet ifrågasatt.

– I sina yttranden uppmärksammar UKÄ bland annat den tydliga strukturen i LiU:s lärarutbildningar och studenternas aktiva roll i utvecklingsarbete, säger Jörgen Nissen. Det vi önskar oss framåt, för att ytterligare stärka kvaliteten, är en satsning på högre ekonomisk ersättning så att lärarutbildning kan bedrivas på samma villkor som andra centrala professionsutbildningar.

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.