Forum med fokus på högskolans framtid

Hela landet, hela livet och hela världen – det är de ledord som regeringen har för högskolepolitiken. Det berättade Helene Hellmark Knutsson, när hon talade i samband med att Högskoleforum arrangerades i Linköping 4-5 december.

Helene Hellmark KnutssonDet handlar om att den högre utbildningen ska vara tillgänglig i hela landet, att den ska bidra till långsiktigt lärande och att internationella kontakter och utbyten ska utvecklas inom både forskning och utbildning.

– När vi nu bygger ut högskolan med 25000 nya permanenta platser fram till 2021, så gör vi det i hela landet. På så sätt undviker vi att skapa utbildningsklyftor, och kan samtidigt förse exempelvis industrin, skolan, vården och socialtjänsten med personal runtom i landet, sa Helene Hellmark Knutsson.

Som minister basar över den enskilt största statliga verksamheten med drygt 400000 studenter, 75000 anställda och en årlig omsättning på 67 miljarder.

– Det är mer än som går till försvaret, konstaterade hon.

Styr- och resursutredning

Hur högskolan ska styras och resurserna ska fördelas i framtiden är nu föremål för en särskild utredning ledd av Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet. Utredningens förslag ska inte presenteras förrän om ett år (senast 3 december 2018), men redan nu var Pam Fredman redo att dela med sig lite tankar om hur resonemangen går.

– Högskolans roll behöver preciseras. Den akademiska friheten finns idag inskriven i högskolelagen när det gäller forskning, vilket kanske även borde gälla utbildningen. Samtidigt har högskolan ett samhällsansvar och ett ansvar för att hela landet utvecklas, sa Pam Fredman.

Hon pekade på att högskolan idag har många olika och spretiga uppdrag. Det finns inte heller någon direkt samordning mellan satsningar på forskning och utbildning.

– Vi vill att man bättre samlar uppdragen i gemensamma högskolepropositioner. För alla lärosäten görs överenskommelser utifrån deras specifika profiler för fyra år. Sedan är det lärosätenas ansvar att använda resurserna på ett klokt sätt. Arbetet följs upp så att man efter fyra år kan visa hur väl man levt upp till det som man kommit överens om.

Detta var tankar som i huvudsak verkade falla i god jord bland Högskoleforums panelsamtalare och andra deltagare.

Metoo måste tas på allvar

Ministern Helene Hellmark Knutsson avslutade sitt tal med att betona akademins roll för demokratin.

– Ska vi kunna möta faktaresistens och populism måste vi nå fler, utbildningsklyftorna minska och tilliten växa. Öppenhet och samverkan är helt avgörande.

Samtidigt måste högskolorna dra sitt strå till stacken för rensa bort sådant som inte hör hemma i den akademiska miljön.

– Metoo-rörelsen, som också lett till upprop bland kvinnor inom akademin, måste tas på allvar och leda till att man på alla håll ser till att skapa sunda kulturer där ingen utsätts för någon form av övergrepp, avslutade Helene Hellmark Knutsson.

Fotnot: Högskoleforum arrangerades av Universitets- och högskoleämbetet i samarbete med Linköpings universitet. I konferensen deltog bland annat ledningspersoner och studentföreträdare vid landets universitet och högskolor.

Mer om konferensen

 

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll