Högtidlig invigning med överraskningar

Så där ja! Med tal, mingel, fanfar och ett par rejäla överraskningar invigdes forskningsprogrammet Agtech på onsdagskvällen. Planerna för framtiden är stora.

Viktigt ögonblick. Per Frankelius tar emot Vinnväxt-statyetten av Jonas Brändström (längst till höger) som tecken på att verksamheten är invigd. Helene Oscarsson i mitten. Teiksma Buseva

Bred uppslutning från många

Alla som kunde – forskare, företagare och representanter för olika organisationer – var på plats när den nya innovationsmiljön för framtidens lantbruk fick sitt officiella startskott på Vreta Kluster utanför Linköping. Vinnova, som utsett satsningen till ett Vinnväxt-program, representerades av Jonas Brändström, avdelningschef på myndigheten.

Han överräckte en liten Vinnväxt-statyett till processledaren Per Frankelius som ett bevis på att arbetet nu kan starta på allvar.

- Framtidens lantbruk har en enorm betydelse på flera områden. Vi gillar Agtechs kaxiga attityd med en stark framtidsvision och vilja att både utveckla den egna regionen och samverka med andra, sade Jonas Brändström.

- Det ska bli superspännande att följa er på den här resan. Stort grattis och lycka till!

Per Frankelius, som forskat kring jordbruksfrågor sedan 1980-talet, var märkbart glad över att Agtech äntligen kunde komma igång, också officiellt.

- Oj, vad vi har kämpat för det här. Det känns fantastiskt och vi är verkligen taggade för att göra ett bra jobb. Tack Vinnova!

Målet bäst i världen

Vinnväxt-statyetten.

Målet med Agtech 2030 år att göra Sverige världsledande på vissa utvalda teknologiområden inom jordbruket. Tidsplanen är tio år med en planerad budget på cirka 200 miljoner kronor. Bakom initiativet står ett 20-tal organisationer och företag, däribland Region Östergötland, företagsparken Vreta Kluster och Hushållningssällskapet.

Professor Uno Wennergren, en av två vetenskapliga ledare, beskriver Agtechs forskning i form av ett antal ”fyrar” som representerar särskilt viktiga kunskapsområden. Dessa kommer att bestå av flera olika projekt och kan även kompletteras med fristående forskning inom andra områden.

De områden som till en början bedömts som viktigast är system för beslutsstöd (insamling och analys av data, till exempel av jord- och foderkvalitet), sensorer/datorseende (till exempel övervakning av djur) och teknik för fjärranalys av exempelvis maskiner och redskap. Dessa områden kan ändras över tid och kompletteras/ersättas med nya.

- Det här är områden som parterna tillsammans definierat som viktiga. Det finns behov ute i företagen och det finns kunskap att på LiU att hjälpa till med intressanta lösningar, säger Uno Wennergren.

Helena Oscarsson, VD för Vreta Kluster, talade om ett både kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

- Jag tror att vi har alla förutsättningar att både plocka de lågt hängande frukterna och att jobba långsiktigt. Det måste vi göra om ni ska vara nöjda nästa gång vi ses, sade hon med adress till de olika intressenterna i publiken.

Planer på nytt centrum

Professor Uno Wennergren.

Överraskningarna då? Jo, den första började slamra och tuta ute i korridoren när det började bli dags för buffén. Strax tågade gymnasieorkestern Bonnkapälle in i salen för en stunds underhållning till allmän förvåning. Det både lät och såg ut!

Och den andra, lite allvarligare. Jo, LiU planerar en ny centrumbildning för Agtech och liknande forskning inom andra områden, som skogsbruk och livsmedelsproduktion. Syftet är att samla forskare från olika institutioner och discipliner som arbetar inom centrets områden. Arbetsnamnet är ”Centrum för hållbar utveckling och innovation inom gröna näringar.”

- Vi tror att en centrumbildning skulle ge riktigt bra utväxling på det här. Men det återstår mycket fotarbete innan vi är klara, säger Uno Wennergren och betonar att det än så länge är planer och att inga beslut är fattade.

Läs en artikel på iHubs Sweden: Digital teknik räddar framtidens lantbruk

Kontakt Visa/dölj innehåll

Läs mer Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll