Hot riktat mot Linköpings universitet

Ett hot mot Linköpings universitet har lagts upp i ett chattforum. I hotet framfördes en varning för att gå till universitetet på torsdagen. Universitetsledningen har gjort bedömningen att hålla universitetet öppet under torsdagen, men med ökad bevakning från polis och väktare vid våra campus.

– Polisen fick in en anmälan om ett hot på ett chattforum som publicerades vid 16:20 på onsdagseftermiddagen, säger Annevi Fredäng, säkerhetschef vid Linköpings universitet. 

Hotet ska i stort sett vara identiskt med det hot som riktades mot Örebro universitet i januari 2016. 


Uppdatering

Efter hotet har en del frågor väckts hos såväl studenter som personal. Här kommer svar på några av frågorna:

Fråga: De studenter som väljer att stanna hemma under torsdagen – hur kan de ta del av missad undervisning?

Svar: Den typen av frågor måste man som student diskutera med program/kurs-ansvarig för att hitta en lösning. 

Fråga: Vart är väktarna och poliserna?
Svar: Väktarna och/eller poliser cirkulerar under torsdagen på Campus Valla, Campus Norrköping och Campus US.

Fråga: Bör vi vara rädda?
Svar: Nej, man behöver inte vara rädd. Polisens bedömning är att det inte föreligger skäl att hålla verksamheten stängd. Som universitet har vi dock respekt för den oro som kan väckas vid den här typen av situationer och har därför valt att ha väktare/polis på våra campus i trygghetsstärkande syfte. 

Fråga: Får den anställde som väljer att stanna hemma under torsdagen ta en semesterdag eller vad gäller?
Svar: Beslutet är att verksamheten håller öppet som vanligt. Om det finns individuella skäl att stanna hemma under torsdagen får man som anställd ta en diskussion med sin chef om vad som gäller.

Fråga: Ska man som lärare låsa om sig vid föreläsning?
Svar: Verksamheten pågår som vanligt och polisen bedömer att det inte finns skäl att stänga verksamheten. Sedan är det upptill den enskilde läraren att fatta beslut i frågan om den handlingen till exempel skulle dämpa eventuell oro hos studenterna. 

Fråga: Varför skriver universitetet att man håller öppet som vanligt när det finns avdelningar som håller helt stängt under torsdagen?
Svar: Det kan finnas flera orsaker till att verksamheter valt att hålla stängt, men återigen så är den övergripande bedömningen att all verksamhet kan hålla öppet som vanligt. 

Fråga: Hur vanligt är det med den här typen hot mot Linköpings universitet?
Svar: Det händer, men är inte vanligt förekommande. För ett par år sedan hade vi ett liknande hot och valde att också vid det tillfället hålla verksamheten öppen.

Fråga:Har universitetet en krisplan?
Svar: Universitetet  har en central krisledningsorganisation som aktiveras och hanterar universitetets övergripande händelser. Varje verksamhet har också  en lokal motsvarighet. 


Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll