Humanistdygnet vill få oss att tänka nya tankar

Nu är det dags igen. Lördag den 19 september kommer kårhuset Kollektivet i Linköping att fyllas med humanister. I tolv timmar kommer föreläsningar och panelsamtal kring vetenskap och kultur att varvas med musik, dans, konst och teater.

Humanistdygnet 2013 Göran Billeson


Skratt, tårar kunskap och inspiration till nya tankar. Det är vad Filosofiska fakulteten vid LiU vill erbjuda en bred och blandad publik under en intensiv septemberlördag.

– Vi har fått uppdraget att genomföra Humanistdygnet och jobbar för att få en så intressant blandning som möjligt, dessutom kryddad med lite stjärnglans, säger Jenny Ahlgren som tillsammans med Anna Bäcklin Lindén, bägge kommunikatörer vid Filosofiska fakulteten, jobbar för högtryck med arrangemanget.

Hur det blir med stjärnglansen är än så länge dolt i hemlighetsfullt dunkel. Men eftersom Humanistdygnet i sig ska fungera som en kulturell inramning till utdelningen av Tage Danielsson-priset, kan man något ana vad som väntar.

Första pristagaren blev 1987, kanske inte helt oväntat, Hans Alfredson. Sedan dess har 15 namnkunniga kulturpersonligheter fått priset, som tilldelas ”en förtjänt humanist i Tage Danielssons mening och anda”. För att ge ett axplock: Suzanne Osten, Georg Henrik von Wright, Kristina Lugn, Fredrik Lindström, Per Åhlin, Sissela Kyle, Jan Berglin, Bodil Jönsson och, hittills sist i raden Jesper Rönndahl.

Det första Humanistdygnet i Linköping arrangerades 1985 under rubriken ”Människan, vetenskapen och makten”. Då medverkade Tage Danielsson i det som kom att bli hans sista offentliga framträdande med talet ”Den akterseglade humanisten”.

Hans sorg över humanismens frånvaro inför politiska beslut och högteknologisk utveckling har samma aktualitet idag.
– Den mänskliga klockans tickande i västfickan påminner oss om att människan i hela sitt liv skall och måste hålla uppe det personliga mänskliga ansvaret, framhöll Tage Danielsson i sitt tal.

Så humanistdygn behövs, som med humor, samtal och nya infallsvinklar kan inspirera till nya och bättre tankar.

Kårhuset Kollektivet Foto Anna Nilsen– Nu blir det ett slags nystart för Humanistdygnet efter ett uppehåll sedan 2013. Hela Kollektivet kommer att tas i anspråk. Vi planerar för många parallella vetenskapliga och underhållande föreläsningar och flera panelsamtal, säger Anna Bäcklin Lindén.

Under samtalen är det humanioras framtid, humor och humanism som ska diskuteras, tillsammans med ett högaktuellt ämne under rubriken Armlängds avstånd.
– Det handlar om kulturens frihet och självständighet i förhållande till politikerinflytande.


Humanistdygnet 2013. Foto Göran BillesonIngen kultur att hållas på armlängds avstånd under Humanistdygnet 2020.
– Förutom föreläsningar och panelsamtal blir det utställningar av konst och foto, musik, dans och teater. Vi ser fram emot fullt hus och håller tummarna för att det blir bra väder så det också kan bli framträdanden på gården utanför Kollektivet, säger Jenny Ahlgren.

– Vi hoppas på ett brett allmänt intresse för arrangemanget. Och eftersom Humanistdygnet i år hålls på studenternas kårhus Kollektivet hoppas vi också fånga LiU-studenterna.

Humanistdygnet arrangeras i samarbete mellan Filosofiska fakulteten på LiU, forskarnätverket LiU Humanities, Östergötlands museum och Linköpings kommun.
Evenemanget finansieras till största delen av Humaniststiftelsen, en fond som bildades av Westman-Wernerska stiftelsen år 1987.

Fotnot. Tage Danielsson blev hedersdoktor vid Filosofiska fakulteten 1980 ”för sina mångsidiga och ofta nybildande insatser inom opera, teater, film, revy och litteratur… Den mångsidighet och begåvning med vilken han nyttjar och berikar det svenska språkets uttrycksmedel är ett konstnärskap på hög nivå.” (Ur Skrift utgiven till professorsinstallation och doktorspromotion, 1980)

Här kan man höra Tage Danielsson framföra ”Den akterseglade humanisten” på Humanistdagarna 1985 (Youtube)

 

Uppdatering 2020-06-03:
På grund av covid-19 flyttas Humanistdygnet till den 17 april 2021. Välkommen då!

Aktuell information om Humanistdygnet:
Humanistdygnet på facebook
Humanistdygnets hemsida
Tage Danielsson-priset, Linköpings kommun
Forskarnätverket LiU Humanities


Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll