Hur kan säkerhet och innovation förenas?

Hur kombinerar företag höga krav på säkerhet med en öppen och tillåtande, innovativ miljö? Och hur påverkar den spänningen teknik, ledning och organisation i företaget? Det är huvudfrågorna i ett nytt forskningsprojekt vid LiU.

Nicolette Lakemond och Gunnar HolmbergNicolette Lakemond och Gunnar Holmberg får två miljoner kronor från Vinnova för sitt forskningsprojekt om innovation och säkerhet .Foto: Mikael Sönne

Utmaningar för industrin

I ett par år har Nicolette Lakemond, professor, och Gunnar Holmberg, adjungerad professor och ansvarig för affärsutveckling för framtida system på Saab, forskat kring samspelet mellan innovationer och komplexa system i stora svenska industriföretag. Dessa står inför stora utmaningar både när det gäller innovationskraft, management och nya tekniklösningar.

Nu har Vinnova beviljat två miljoner för att fortsätta arbetet med inriktning mot digital innovation och höga säkerhetskrav. Den digitala omvandlingen är inte en engångsföreteelse utan kräver en ständig förmåga att förändra både teknik, organisation och ledarskap i företagen.

Ett problemområde är spänningen mellan behovet av nytänkande och uppfinningar och stränga krav på säkerhet. Säkerhetskraven förknippas ofta med kontroll och skriftliga regler, medan innovation och lärande brukar förknippas med öppna och flexibla miljöer. Generellt leder höga krav på säkerhet till att innovationsprocessen går trögare.

Nicolette Lakemond och Gunnar HolmbergGunnar Holmberg och Nicolette Lakemond är knutna till Avdelningen för projekt, innovation och entreprenörskap vid IEI. Foto: Mikael Sönne

Teknik och management

- Det här är en central utmaning för många stora, systembyggande industriföretag, ja, till och med för Sverige som land, säger Nicolette Lakemond och Gunnar Holmberg.

- Allmänt sett kan man säga att företagen kommit längre i teknisk utveckling än i anpassning av organisation och management.

Tidigare forskning har till stor inriktats på Saab där avioniken (flygelektroniken) ända sedan 1960-talet byggt på allt mer komplexa system i kombination med stränga säkerhetskrav. Felfunktioner i systemet kan uppenbart ha förödande konsekvenser.

Sjukvård och flyg

Det nya forskningsprojektet kommer dels fokusera på Saab, dels på Region Östergötland. Det är två mycket olika verksamheter som ändå kan lära av varandra. Kanske är båda organisationerna – från skilda utgångspunkter – på väg mot allt mer standardiserade system som samtidigt kan individanpassas.

- Det är en ganska djärv hypotes som vi har. Men projektet står inte och faller med den. Resultatat kommer att bli intressant i vilket fall, säger Nicolette Lakemond och Gunnar Holmberg.

Forskningsprojektet ”Ledning för kombinerad digital innovation och säkerhetskriticitet” är tvåårigt och startar redan i slutet av året. Förutom Lakemond och Holmberg kommer även en postdoktor och en doktorand att arbeta med forskningen.

KontaktVisa/dölj innehåll

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll