02 februari 2022

IDEAS 2022 äger rum i Santo André från 28 - 30 november 2022 på UFABC campus i Santo André, Brasilien. IDEAS 2022 är en del av ett mångårigt samarbete mellan Linköpings universitet och Universidade do Federal ABC (UFABC) i Brasilien.

Campus de Santo André da UFABC,Brasil Campus de Santo André da UFABC, Brasil.

Konferensen är en arena som samlar de mest framåtriktade forskare för att hjälpa till med att omforma världen. Konferensen kretsar kring tre delar: konferenser, workshops och sociala sammankomster.

Målet med konferensen är att skapa en öppen och inkluderande miljö som främjar innovation och samverkan mellan människor och discipliner.

Mer information finns på den engelska sidan

Kontakt

Relaterat innehåll

Läs mer om samarbeten med Brasilien

Foto på kvinnlig forskarstuderande i sitt kontor.

Biogas i Brasilien en resurs som inte används

Brasilien har en betydande kapacitet att producera biogas från organiskt avfall. Men den har ännu inte realiserats. Hanna Zanatta har studerat samhällspolitiska aspekter som påverkar införandet av biogassystem.

Professor Fredrik Heintz.

LiU och Brasilien fördjupar samarbetet inom AI

Fredrik Heintz, professor i datavetenskap, blir en av två ordföranden i en ny bilateral arbetsgrupp mellan Sverige och Brasilien inom AI. Han hoppas att samarbetet kommer att leda till fler forskningsprojekt och utbyten mellan LiU och Brasilien.

Uttorkad flodstrand.

På spaning efter ett hållbart liv i Amazonas inre

Färden uppför floden tar normalt tre timmar. Men effekterna av klimatförändringarna är tydliga och resan till området Mamirauá  tar istället åtta timmar för forskarna från Linköping.

Organisation

Senaste nytt från LiU

Läs mer om samarbeten med Brasilien

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.

ung man tar paus i löpningen.

Fysisk form i tonåren kopplat till åderförfettning i medelåldern

Män som var i god fysisk form som unga hade lägre risk för åderförfettning nära 40 år senare, enligt en studie ledd av LiU-forskare. Fynden pekar mot att åderförfettning är en av mekanismerna bakom sambandet mellan fysisk form och hjärt-kärlsjukdom.