IDEAS 2022

IDEAS 2022 äger rum i Santo André från 28 - 30 november 2022 på UFABC campus i Santo André, Brasilien. IDEAS 2022 är en del av ett mångårigt samarbete mellan Linköpings universitet och Universidade do Federal ABC (UFABC) i Brasilien.

Campus de Santo André da UFABC,Brasil Campus de Santo André da UFABC, Brasil.

Konferensen är en arena som samlar de mest framåtriktade forskare för att hjälpa till med att omforma världen. Konferensen kretsar kring tre delar: konferenser, workshops och sociala sammankomster.

Målet med konferensen är att skapa en öppen och inkluderande miljö som främjar innovation och samverkan mellan människor och discipliner.

Mer information finns på den engelska sidan

Kontakt

Relaterat innehåll

Läs mer om samarbeten med Brasilien

Senaste nytt från LiU

Läs mer om samarbeten med Brasilien