IEI satsar på sociala medier

Under det senaste året har det centrala Twitterkontot på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) varit mer eller mindre vilande. Nu blir det ändring på det. Kommunikatörerna på IEI har tillsammans med institutionsledningen beslutat att satsa på Twitter igen.

En ung kvinna använder laptop, sociala medie symboler Urupong

Trots att Twitterkontot inte har varit aktivt på ett tag finns över trehundra följare kvar.

– Vi hoppas förstås att ännu fler börjar följa oss när de upptäcker allt spännande som händer på IEI, säger Louise Ödlund, prefekt på IEI.

En omvärldsanalys samt en intern undersökning där IEI:s medarbetare fick besvara fem frågor om sociala medier föregick beslutet att satsa på sociala medier. 55 procent av de som deltog i undersökningen tycker att det finns ett värde i att IEI syns i sociala medier.

– Det finns medarbetare vid IEI som redan använder Twitter i tjänsten och vi ingår förstås i Linköpings universitets nätverk, vilket gör att vi kan knyta ihop våra kontakter till ett kraftfullt nätverk och ett delat engagemang, säger Linda Fredrikson, en av kommunikatörerna på IEI.

På Twitter vill IEI lyfta fram goda arbetsinsatser inom institutionens forsknings- och utbildningsmiljöer, men även kommunicera samhällsnyttan med forskningen.

– Målsättning är att öka synligheten, få större transparens och dra trafik till vår externa webb, säger Linda Fredrikson.

Enligt den senaste rapporten ”Svenskarna och internet” är Instagram en av de tjänster inom sociala medier som vuxit snabbast de senaste åren. Twitter har fluktuerat något över åren, sedan förra året har Twitter ökat något igen. När det gäller Facebook anas en nedåtgående trend. Snapchats tillväxttakt avtar.

IEI:s Twitterkonto började successivt användas igen från och med den 1 december 2020. I februari 2021 är planen att starta upp ett Instagramkonto på IEI. 

Kommunikatörer på IEI

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU