Forskarperspektiv på innovation för en ny tid

Under vecka 45 pågår East Sweden Innovation Week där Linköpings universitet är en självklar deltagare. Fredag 6 november medverkar LiU-forskaren Per Frankelius från i ett panelsamtal om innovation för en ny tid.

Per Frankelius Per Frankelius, docent vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI). Anna K Sjögren

För tionde gången i ordningen arrangeras East Sweden Innovation Week. Denna gång är det en digital tillställning där ljuset riktas mot den innovationskraft som finns i Östergötland. Per Frankelius är docent i företagsekonomi vid Linköpings universitet och processledare i Agtech 2030:

– Med hjälp av innovationer inom flera områden, bland annat jordbruket, kan vi ta oss an de stora utmaningar samhället står inför. I min forskning är siktet inställt mot målet att förstå och stimulera innovativa processer, säger han.

Digitalisering och innovation

På fredag 6 november mellan klockan 9 och 12 diskuteras frågan om hur nya tider och en ökande digitalisering påverkar oss som människor, och hur företagen har arbetat innovativt för att ställa om. Tillsammans med Anna Öhrwall Rönnbäck, professor i produktinnovation nu vid Luleå tekniska universitet och tidigare vid Linköpings universitet, kommer Per Frankelius bilda en forskarpanel som delar med sig av sina insikter under förmiddagen.

– Vi kommer vara som gubbarna på läktaren i "The Muppert Show" och kommentera det som sägs och diskuteras, säger Per Frankelius med ett skratt.

East Sweden Innovation Week arrangeras av Region Östergötland i nära samarbete med Linköpings universitet, Norrköping Science Park, Norrköpings kommun, Science Park Mjärdevi, Linköpings kommun, Almi, Länsstyrelsen Östergötland och Östsvenska Handelskammaren.

Följ panelsamtalet online. Läs mer på East Sweden Innovation Week.

Kontakt

Läs mer om innovation i jordbruket

Senaste nytt från LiU