Specialistsjuksköterskeprogram ställs in

För få sökande till specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot medicinsk vård respektive intensivvård studiegrupp Jönköping inför hösten 2018 gör att båda utbildningarna ställs in.

En sjuksköterska jobbar med en kateter på en patient

När det kommer till utbildningen inom intensivvård, som ges i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping, saknas det dessutom lärarresurser.
 
Det låga antalet förstahandssökande gör att de ekonomiska och pedagogiska förutsättningarna för att driva utbildningen med god kvalitet blir för otillräckliga för båda programmen. 
–  Det är väldigt tråkigt att utbildningarna måste ställas in med kort varsel, vilket jag beklagar, säger Margareta Bachrach-Lindström, prodekan för utbildning vid Medicinska fakulteten.
 

Kommer ni jobba för att programmen i framtiden kommer att ges igen?

– Inför antagningen 2019 kommer Medicinska fakulteten att göra en översyn tillsammans med Sydöstra sjukvårdsregionen i god tid för att undvika att en liknande situation uppstår. Det är viktigt att översynen sker i dialog med alla parter. 
– Medicinska fakulteten är angelägen om att kunna erbjuda utbildning av god kvalitet som täcker kommunernas och regionernas behov av specialistutbildade sjuksköterskor, säger Margareta Bachrach-Lindström.
 

Senaste nytt från LiU