Internationella studentutbyten ger värdefulla perspektiv

Kunskap om hiv och fascination över att lärarna lyssnar på studenterna. Svenska och kenyanska vårdstudenter lär för livet när de under några månader byter land med varandra.

Bild från Moi universitetssjukhus, MTRH, i Kenya. 2019 Foto Anna NilsenVarje år åker 15-20 medicin- och vårdstudenter från Linköpings universitet till Moi universitetssjukhus i Kenya för att göra praktik där. Ett dussintal studenter från motsvarande utbildningar vid Moi University kommer till LiU för studier och praktik.
Ida Kallur, Emilie Cewers, Erik Albåge och Kajsa Broman, läkarstudenter som gör praktik vid Moi universitetssjukhus 2019.Läkarstudenterna Ida Kallur, Emilie Cewers, Erik Albåge och Kajsa Broman har gjort praktik på Moi universitetssjukhus våren 2019. Till vänster på bilden är medicinska fakultetens dekanus Johan D Söderholm. Foto Anna NilsenLäkarstudenterna Ida Kallur, Emilie Cewers, Erik Albåge och Kajsa Broman är just hemkomna efter tolv veckors praktik på sjukhuset i staden Eldoret i västra Kenya.

Breddade perspektiv

Förhållandena inom sjukvården i Kenya skiljer sig mycket från vad de är vana vid, deras perspektiv breddas. De får kunskap om andra slags sjukdomar, lär sig ta ett stort ansvar för svårt sjuka eller skadade patienter och möter en vårdverklighet där patienter dör, ibland för att de inte har råd att bekosta vården själva. Sjukhuset i Eldoret har ett upptagningsområde på över tio miljoner människor och det finns 800 sängplatser. De vitt skilda samhällsförhållandena ger nya insikter.
– Allt är så annorlunda där. Människor är sjukare när de söker vård och vi möter ett annat sjukdomspanorama, säger Ida Kallur, bilden nedan.
De fyra läkarstudenterna, som är i slutet av sin utbildning, lyfter fram att de lärt sig mycket om fysiska undersökningsmetoder av patienter, något de kan ha nytta av även i svensk sjukvård.
När det 30-åriga samarbetet mellan LiU och Moi University i Kenya firades 2019 var LiU-studenterna Ida Kallur och Erik Albåge på plats i Eldoret. De läser till läkare och gör 12 veckors praktik på Moi universitetssjukhus.Ida Kallur och Erik Albåge
Foto
Anna Nilsen
– Alla prover kostar och de betalas av patienten. Därför måste vården anpassas till patientens ekonomi. Det gör att provtagningar ibland får mindre plats i utredningen och att ett större fokus istället läggs på den fysiska undersökningen av patienterna, som att lyssna med stetoskop och känna på magen, små knep som ger en bättre bild av läget, säger Ida Kallur.

Hantera känslor i efterhand

Emilie Cewers tycker precis som de övriga att hon utvecklats både som person och som läkare. Men mycket har varit tufft och hon har tillsammans med de andra ägnat många kvällar åt att ventilera händelser och intryck under arbetsdagarna på sjukhuset.
– Patienter dör, det kan vara väldigt ångestframkallande. Det gäller att samla krafter i stunden, göra vad man kan på ett systematiskt sätt och hantera känslorna efteråt, säger Emilie Cewers.
De är alla överens om hur utvecklande de tolv veckorna varit för dem och rekommenderar fler studenter att åka på internationella utbyten. Erik Albåge, bilden ovan, konstaterar att han växt som människa.
– Man kommer hem lite starkare och lite äldre, säger han.

Joy Wendo, Ashwinder Bhamra och Martin Dagala är vårdstudenter från Kenya som läste vid LiU 2018. Foto Anna NilsenDet tycker även Joy Wendo, Ashwinder Bhamra och Martin Dagala, medicin- och vårdstudenter vid Moi University, bilden
t h). Hösten 2018 var de på utbytesstudier på LiU. De är alla fascinerade över de svenska lärarnas icke-hierarkiska bemötande av sina studenter, att de bjuder in dem till reflektion och självständigt tänkande.

Respektera de egna tankarna

Sjuksköterskestudent Joy Wendo Moi University 2019Joy Wendo Foto Anna Nilsen– Det påverkade mig mycket. Jag lärde mig att uttrycka mina tankar, att inte vara rädd för tankarna utan att istället respektera dem. Det gjorde att jag fick bättre självförtroende och det hoppas jag kunna ta med mig när jag börjar jobba som sjuksköterska, säger Joy Wendo.

Ashwinder Bhamra läser till läkare och är övertygad om att tiden i Sverige har förändrat honom för alltid.
– Man lär sig så mycket om människors kulturella och sociala bakgrund. Det får en att reflektera över sig själv och sin läkarroll. Jag tror att jag på så vis blir bättre på att kommunicera med mina patienter, säger Ashwinder Bhamra.

Synen på tid

Han påpekar också hur positivt överraskad han blev över den svenska synen på tid, att människor generellt passar överenskomna tider, något han inte är van vid från Kenya.
Ashwinder Bhamra, läkarstudent vid Moi University, KenyaAshwinder Bhamra Foto Anna Nilsen– Utöver den medicinska kunskap jag fick med mig från Sverige så är det här med att passa tiden något jag verkligen vill ta med mig både som privatperson och som läkare. Tidsaspekten inom sjukvården är viktig och att hålla tider innebär också både en professionell och respektfull hållning gentemot människor, inte minst i patientsammanhang där bemötandet är så viktigt.

Viktigt med teamarbete

Fysioterapistudenten Martin Dagala bor i Kenya och studerade vid LiU 2018. Foto Anna NilsenMartin Dagala lyfter fram det svenska teamarbetet över yrkesgränserna i sjukvården. Det vill han ta med sig i sitt blivande arbete som fysioterapeut.
– Patienten får en bättre vård när olika yrkesgrupper jobbar tillsammans, det är smart, konstaterar han.

Under läsåret 2017/2018 åkte cirka 560 LiU-studenter på internationella utbyten. Antalet inresande studenter som kom till LiU för utbyte var det dubbla, cirka 1100.
– Vi har alla en övertygelse om att utbyten höjer kvaliteten i våra utbildningar och vår forskning, det är en stark drivkraft för vårt arbete. Vittnesmålen, inte minst från studenterna på LiU och från Moi University, ger oss ett välkommet kvitto på att vårt antagande stämmer, säger Maria Engelmark, internationell direktör vid LiU.

"Vi lärde oss massor från tiden i Sverige"

Kenya-studenter om sin studietid i Sverige.

Senaste nytt från LiU