Vi finns nu på Twitter!

Den 15 februari 2018 startar Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) en kanal på Twitter. 

Twittertårta / Twittercake

ISV finns sedan ett år tillbaka på Instagram, men den sociala kanalen vänder sig till andra målgrupper än de vi vill nå på Twitter. Vi väljer därför att komplettera med Twitter för att finnas i samma kanaler som bl.a. forskare, samverkanspartners, presumtiva medarbetare/studenter och nyhetsförmedlare.

Twitter används för att bygga nätverk och knyta kontakter och statistiken från den senaste rapporten "Svenskarna och internet" visar att Twitters popularitet ökar.

Via Twitter vill vi lyfta fram goda arbetsinsatser inom våra forsknings- och utbildningsmiljöer, men även kommunicera samhällsnyttan med vår forskning. Vår målsättning är att öka synligheten, få större transparens och dra trafik till vår externa webb.

Enligt en intern undersökning där ISV:s medarbetare i början av februari 2018 fick svara på fem frågor om sociala medier framkom att medarbetarna förordar Facebook och Twitter för att nå externa målgrupper (se bild).

Fråga 5 i en enkät vid ISV/Question 5 in a survey at ISV Bild: Resultat av fråga 5 i enkäten Fem frågor om sociala medier.

– Det finns medarbetare vid ISV som redan använder Twitter i tjänsten och så ingår vi förstås i Linköpings universitets nätverk, vilket gör att vi kan knyta ihop våra kontakter till ett kraftfullt nätverk och ett delat engagemang, säger Linda Fredrikson, en av kommunikatörerna på ISV.

– Vem vet, vi kanske drar igång Facebook längre fram, men just nu väljer ISV att satsa på Twitter.

Adressen till Twitter: https://twitter.com/liu_isv

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU
Visa/dölj innehåll