John Gero söker efter förmågan till design

Tränade designers kan göra det inte andra människor kan, ta ett steg åt ett annat håll och ta fram något vi inte visste att vi ville ha. Det säger John Gero, välciterad professor från University of Carolina på snabbesök på LiU. 

John Gero och Stefan HolmlidJohn Gero och Stefan Holmlid Foto: Monica WestmanJohn Gero är designprofessorn som inte forskar om design, utan om de mentala processer som leder till design.

– När du förstår design kan du förändra människors beteende, säger han.

Han har i sin forskning bland annat ägnat sig åt att jämföra industridesigners med maskinkonstruktörer.

– De flesta maskiningenjörer är designers, det är en design-profession, men alla praktiserar inte design, förklarar John Gero skillnaden som till del också beror på den språkliga skillnaden att design innefattar även konstruktion på engelska.

Kodar och klipper i små bitar

Han videofilmar samtal och diskussioner och sedan klipper han ner dem i kodade bitar. De avsnitt där personerna diskuterar en lösning har en färg och de bitar där det är problemet som diskuteras har en annan. Det visar sig att diskussioner om lösningar ligger både tidigt och sent i processen, nästan till lika delar.

– Borde man inte diskutera färdigt problemet innan man diskuterar lösningar, skämtar han.

Han finner även att industridesigners använder mer tid för att studera själva problemet och konstruktörer betydligt mindre.

– När grupperna blandas minskar också tiden för att studera problemet märkbart. Konstruktörer har stort inflytande och är mer vana att ta risker och förkasta det som inte fungerar, säger han.

Två ytterligare års utbildning innebär att maskinkonstruktören lägger ner mer tid på att förstå beteenden, medan industridesignern lägger ner mer tid på produktens funktion.

Utvärdering kräver kompetens

I ytterligare ett experiment undersökte han hur många oväntade idéer som dök upp i samtalen. Här jämförde han studenter med professionella. De professionella kom igång snabbt med idéskapandet och levererade en jämn ström medan det tog lite längre tid för studenterna, men när de väl kom i gång var de oväntade idéerna betydligt fler.

Professor John GeroProfessor John Gero Foto: Monica Westman– Skillnaden är att studenterna inte vet om hur många bra idéer de har eftersom de inte har erfarenhet att bedöma dem, säger John Gero.

Samma sak när han jämför experter och noviser, det kommer minst lika många bra idéer från noviserna, men de förmår inte heller att utvärdera dem.

Han har även testat att använda fMRI, dvs gjort försök att i en magnetkamera mäta var i hjärnan designaktivitet sitter.

– Men funktionen flyttar hela tiden på sig, ingen vet vad som händer egentligen, konstaterar han.

Beredskap för det oväntade

– Kan dina resultat användas i praktisk design, frågar LiU-professor Jonas Löwgren.

– En insikt kan vara att även icke experter har fundamentalt goda idéer, som designern har kompetens att utvärdera. Största delen av designarbetet handlar om kopiering, men en tränad designer kan göra det andra människor inte kan. De kan ta ett steg åt sidan och inte bara lösa problemet utan även ta fram något som vi inte ens visste att vi behövde, svarar John Gero.

Det är också den förmågan han försöker hitta roten till i sin vetenskapliga forskning.

John Gero, professor såväl på University of North Carolina at Charlotte som på Geroge Mason University, båda i USA, är på besök på LiU, inbjuden av Tomohiko Sakao inom forskningsprogrammet Mistra REES. Han talar under årliga LiU Design Talks, ett evenemang som varje år samlar ett växande antal industridesigners, tjänstedesigners, maskinkonstruktörer och specialister på visuella media, doktorander och masterstudenter från olika delar av LiU.

Kontakt

Design nyheter

Senaste nytt från LiU