Kampanj ska få fler att välja en lärarutbildning

Sverige har en akut lärarbrist. Nu går Linköpings universitet och ytterligare 13 lärosäten samman i en satsning för att förändra synen på yrket och öka antalet sökande till lärarutbildningen.

Undervisning i grundskolaEnligt Skolverkets senaste prognos behöver Sverige examinera 15 100 lärare varje år fram till 2031 för att matcha rekryteringsbehovet. Det är nästan dubbelt så många som examineras idag.

– Lärarbristen är ett stort nationellt problem och vi är angelägna om att dra vårt strå till stacken för att få till stånd en förändring, säger Jörgen Nissen, ansvarig för lärarprogrammen vid Linköpings universitet.

Satsningen kallas ”jag är lärare” och är den första gemensamma rekryteringskampanjen till lärarutbildning. Totalt deltar fjorton universitet och högskolor i olika delar av landet.

– Vi har samma mål, vi vill att fler ska välja att läsa till lärare. Därför är det naturligt att vi lärosäten gör en gemensam, nationell satsning, säger Gustav Amberg, rektor på Södertörns högskola, som samordnar kampanjen.

Den gemensamma kampanjen lyfter fram de egenskaper som krävs för att bli lärare, för att fler ska identifiera sig med yrkesrollen. Målet är att nå de människor som vanligtvis inte söker sig till lärarutbildningen och att få fler att överväga att bli lärare. 

– Det finns massor av människor är bra på att få med sig andra, som är bra på att leda och samordna. Som bryr sig om andra människor, är bra på att lyssna och peppa. Kanske tänker de inte på sig själva som lärare – men de har egenskaper som behövs i skolan och som gör det lättare att vara lärare, säger Jörgen Nissen, dekan för Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet.

--- 

Om ”jag är lärare”

Kampanjen ”jag är lärare” är en nationell satsning för att få fler att välja att utbilda sig till lärare. Den visar de personliga egenskaper som lärare har. Utvalda ambassadörer för kampanjen är Adam Tensta, Melika Zakariae och Klara Svensson. Dessa tre personer delar många egenskaper med en lärare och är inspirationskällor för många. Läs mer på: www.jagärlärare.se

Lärosäten som deltar
Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Malmö universitet, Mälardalens högskola, Södertörns högskola, Uppsala universitet och Örebro universitet.

Kontakt

Senaste nytt från LiU