Kan du rädda din stad? Dataspel ska väcka frågor om vårt klimat

Det är år 2047. De senaste 30 åren har din stad drabbats av 13 värmeböljor, ett stort skyfall och tre mindre. Sjukhuset är byggt i en svacka och risken för översvämning vid nya skyfall är överhängande. Vad gör du? Ett nytt klimatdataspel ska hjälpa elever ta reda på möjligheterna.

Bild ur klimatdataspelet

Scenariot är taget från ett dataspel som håller på att utvecklas av SMHI tillsammans med Linköpings universitet. Klimatanpassningsspelet är ett tillägg till det populära spelet Minecraft, som är som ett digitalt lego där man kan bygga sin egen värld med hjälp av block.

– Vi har byggt tre världar. Storstaden, Kuststaden och Älvstaden och alla påverkas de av klimatförändringar. Det är upp till spelarna att överväga hur de vill möta dessa utmaningar, vad det får kosta och vad man vill prioritera, säger Lotta Andersson som arbetar på kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och är adjungerad professor vid Linköpings universitet.Tina Neset, forskare vid LiUTina Neset, forskare vid LiU Foto: David Einar

Gaming i skolan?

Tanken på ett klimatdataspel har Lotta Andersson och Tina Neset, universitetslektor vid Linköpings universitet, bollat under åren. När man på SMHI diskuterade hur man skulle bredda sitt arbete med att anpassa samhället till klimatförändringar, dök tanken på ett klimatdataspel upp hos Lotta Andersson igen.

– Vi frågade oss vilka vi borde vända oss till med den här frågan och insåg att det är ungdomar. Och vad gör ungdomar? Spelar! säger Lotta Andersson.

Tidigare har hennes arbete främst riktat sig mot kommuner och hur de kan anpassa sig inför kommande klimatförändringar, men ungdomar identifieras som en lika viktig målgrupp. Under deras livstid kommer effekterna av klimatförändringar att bli mer och mer synbara. Därför har spelet utvecklats för att kunna användas i skolan.

– Seriöst spelande kan vara en resurs för undervisning och lärande. Det ingår i läroplanen att ge eleverna verktyg för att förstå hållbar utveckling: social, ekonomisk och ekologisk. Här passar spelet in, säger Tina Neset.

Hon menar att det inte bara är kunskaper om klimatförändringar som spelet ska ge elever. Genom att spela i skolan kan eleverna sitta i grupper och ta gemensamma beslut. Ska man satsa på den mindre kostsamma lösningen för sjukhuset med mobila översvämningsskydd? Eller ska man investera i mer omfattande åtgärder? Spelet ska träna eleverna i helhetssyn, att sätta in fenomen i ett större sammanhang, engagemang och handlingskraft.

 

 

Att säkra städer från klimatutmaningar

Sommaren 2017 drabbades USA och Puerto Rico av tre stora orkaner som förde stor förödelse med sig. Gymnasieläraren Ola Uhrqvist diskuterade förstörelsen i Texas och Florida, och dess orsaker, med sina elever på Folkungaskolan i Linköping. Till sin hjälp hade de klimatdataspelet.Ola Uhrqvist använder klimatdataspelet i undervisningen.

– Spelet passade bra in i den här diskussionen. Vi pratade om hur man kan säkra städer för klimatförändringar och genom spelet fick eleverna fundera kring det mer praktiskt. Det var nyttigt för dem att i spelet tilldelas en pengapåse som skulle räcka för olika ändamål, säger Ola Uhrqvist.

Han har tidigare disputerat vid LiU och också gjort uppdrag för SMHI. När det var dags för dataspelet att testas av ungdomar var det Ola som Lotta Andersson kontaktade.Ola Uhrqvists elever fick se spelet på en storskärm och spela i smågrupper. Vissa fick representera näringslivet, andra hyresgästföreningen, PRO eller en miljögrupp.

– De var väldigt engagerade. De gick in i sina roller, förberedde sig noga och byggde under spelets gång koalitioner, säger han.

Den eventuella svårigheten att använda spelet i undervisningen tror Ola Uhrqvist inte ligger hos eleverna, utan hos skolorna.

– I skolan är klimatfrågan inte så stor som för några år sedan och klimatanpassning har skolan inte fått upp ögonen för än. Dessutom tror jag tanken på att använda dataspel kan skapa otrygghet hos en del lärare, säger han.

Ett spel – fast på riktigt

Det är inte bara skolorna som inte fått upp ögonen för klimatanpassning. Klimatanpassningen av Sveriges kommuner går långsamt. Även om det finns en medvetenhet saknas det ofta en tydlig politisk förankring. Därför är också kommunpolitiker en grupp som Lotta Andersson och Tina Neset ser som potentiella spelare. Politiker i Norrköping, Finspång och Kungsör har valts ut för att testa och de kommer att få spela under handledning av gymnasieelever från sina kommuner.

– När vi visat spelet har det inte varit svårt att få med ungdomar på det här. Vi hoppas deras entusiasm kan smitta av sig på de vuxna, säger Tina Neset.

Politikerna kommer att få spela som ett rollspel och det man hoppas de ska få med sig är förmågan att förstå varandras perspektiv.

– Spelet skulle kunna fungera som en igångsättare för diskussion. Visst är det här bara ett spel. Samtidigt är det på riktigt. Det är nu vi har möjlighet att ta många viktiga beslut, säger Lotta Andersson.

 

Är du intresserad av dataspelet?

  • Lärare kan kontakta Tina Neset eller Lotta Andersson för att få mer information om spelet och hur man använder det i undervisning.

 


Kontakt

Nyheter om forskning

Senaste nytt från LiU