Kan människan skapa ofelbar matematik?

Mycket kan beskrivas med hjälp av matematiken - alltifrån universum till den minsta partikeln. Men kan matematiken ge oss helt säker kunskap? Forskaren Silvia De Toffoli kommer till Linköpings universitet som Wallenberg Academy Fellow för att studera just det.

Silvia De Toffoli.Silvia De Toffoli. Matematiken presenteras ofta som logisk av naturen, som fri från mänskliga svagheter och många ser den som en mer eller mindre objektiv vetenskap. Men samtidigt bygger den på grundantaganden och argument som ju konstruerats av människan, av matematiker som är en del av en social värld.

Silvia De Toffoli, doktor i filosofi och matematik, har fått medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att under fem år studera den mänskliga sidan av matematiken. Hennes forskning kommer att röra sig i området mellan matematikens perfektion och den sociala världen.

– Frågan i matematikfilosofin som intresserar mig mest är just hur människan praktiserar matematik. Det som fascinerar mig är det väldigt svårfångade utrymmet mellan matematikens abstrakta och teoretiska värld, och den röriga mänskliga världen som matematiker ju är en del av. Vad förklarar människans enorma framgång med att utveckla alltmer komplicerade matematiska teorier? säger Silvia De Toffoli.

I projektet kommer hon bland annat att studera legitimiteten hos olika metoder som används för att skapa matematik. Det gör hon dels genom att analysera de kriterier som styr publiceringen av vetenskapliga artiklar, dels genom att samarbeta med matematiker och undersöka deras syn på vad starka matematiska bevis innebär.

Målet är att utveckla en teori om hur matematisk kunskap skapas och delas i praktiken.

– Min gissning är att svaret kommer att skilja sig lite mellan olika matematiska fält. Min forskning kommer då att kunna bidra med ett filosofiskt ramverk som hänger ihop med praktiken men också kommer att hjälpa oss att förstå de normer som styr matematiken.

Silvia De Toffoli kommer att bedriva projektet inom forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik. De tvärvetenskapliga möjligheterna lockar, säger hon.

– Med ett tvärvetenskapligt fokus är miljön med ett lokalt, nationellt och internationellt nätverk är en väldigt passande plattform för min forskning. Det kommer också att ge mig möjligheter att samarbeta med andra områden, så som kognitionsvetenskap, utbildningsvetenskap, fysik och sociologi.

Kontakt Visa/dölj innehåll

Forskning om filosofi och tillämpad etik Visa/dölj innehåll

Senaste nytt från LiU Visa/dölj innehåll