Kandidat till rektor för Linköpings universitet presenteras för samråd

Universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp har beslutat att för samråd om ny rektor föra fram professor Jan-Ingvar Jönsson, Linköpings universitet.

Thor Balkhed

Jan-Ingvar Jönsson möter i nästa vecka de fyra samrådsgrupper som har utsetts att företräda studenter, lärare, övriga anställda och akademisk och administrativ ledning.

Jan-Ingvar Jönsson anställdes vid Linköpings universitet 2003 och är professor i medicinsk cellbiologi vid institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV. Han är sedan 2016 huvudsekreterare för medicin och hälsa samt klinisk forskning vid Vetenskapsrådet. 

– Jag är mycket glad över att kunna presentera Jan-Ingvar Jönsson som kandidat till rektorsposten vid Linköpings universitet, säger Lena Sommestad, ordförande i Universitetsstyrelsen. 

– Jan-Ingvar Jönsson är en mycket väl meriterad forskare och lärare med bred erfarenhet av ledningsuppdrag på olika nivåer, såväl inom det egna lärosätet som i nationella och internationella sammanhang. Han uppfyller på ett utmärkt sätt hela bredden i den uppställda kravprofilen. 

Det är en enig rekryteringsgrupp som vill föra fram Jan-Ingvar Jönsson som högst rankad kandidat till samråd. 

Som ordförande sätter jag stort värde på den samsyn som finns mellan företrädare för allmänintresse, studenter, lärare och adjungerad facklig företrädare i rekryteringsgruppen, säger Lena Sommestad. Vi har genomfört en omfattande och omsorgsfull rekryteringsprocess och är övertygade om att Jan-Ingvar Jönsson kan möta de höga förväntningar som finns såväl internt som externt.

Ny rektor ska tillträda 1 juli 2020 när nuvarande rektor Helen Dannetuns förordnande löper ut. Regeringen fattar det slutliga beslutet om vem som blir ny rektor vid Linköpings universitet, efter förslag från Universitetsstyrelsen. En universitetsrektor förordnas i regel för en period om sex år och kan omförordnas på tre år, dock högst två gånger.  

 

Kontakt

Senaste nytt från LiU