07 juni 2018

Med invigning av såväl rektor Helen Dannetun som landshövding Elisabeth Nilsson startade den tionde internationella konferensen om konstruktion av produkter och tjänster inom industrin med en både roande och oroande beskrivning av läget.

Ken WebsterKen Webster, Ellen MacArthur Foundation,  Foto: Thor BalkhedKen Webster från Ellen MacArthur Foundation gav en snabb överblick:
Produktion och tillverkning är idag inriktad mot storskaliga system som binder allt mer kapital och utrustning, men som kräver allt mindre arbetskraft. Systemet bygger på att företagen säljer mer, allt snabbare och det går åt kopiösa mängder material. Resultatet är ett överproduktionssamhälle där vi producerar mycket mer än vi behöver. För att kunna betala för detta har vi infört kreditkort. En marknad av krediter har växt fram för att lösa likviditetsfrågan, men när färre människor behövs för produktionen är det allt fler som fastnar i skuldfällor.

– Ekonomi för överproduktion är en konstig plan när vi tittar närmare på den. För att fungera kräver systemet dessutom en stabilare ekonomi, konstaterar han.

Värdar för andra gången

Ken Webster är specialinbjuden talare på den tionde konferensen om konstruktion av produkter och tjänster inom industri, CIRP on IPS2. Konferensen anordnas av organisationen CIRP och Linköpings universitet var även värd för konferensen år 2010. Årets tema är resurseffektivitet, ett område där den industriella övergången från att sälja produkter till att sälja Tomohiko Sakao tillsammans med en av deltagarna på konferensen.Tomohiko Sakao, värd för konferensen, tillsammans med en av deltagarna. Foto: Thor Balkhedtjänster är en viktig del. Tomohiko Sakao, universitetslektor vid Avdelningen industriell miljöteknik och aktiv inom det stora forskningsprogrammet Mistra REES, koordinerat från LiU, var också värd för årets konferens.

Ken Webster fortsätter sin beskrivning av läget:

– "Bäst före" är också något vi har hittat på för att sälja ännu mer, allt mer måste ju säljas snabbt eftersom vi har en överproduktion. Industrin bygger sina produkter så att de blir obsoleta inom en allt kortare tidsperiodför att få sälja mer, det handlar om nya versioner, nya funktioner, nya färger.

Ken Websters kaka

Ken Webster ser världsekonomin som en kaka där bara den översta toppen - grädden och det översta lagret i form av handeln inom den privata och offentliga sektorn - har åsatts ett värde i pengar. De största delarna av kakan - fyllningen som är den informella ekonomin, delandet och den ideella sektorn - som är minst lika stor räknas inte alls, och inte heller botten - de värden som vi har och länge tagit för givna, som rent vatten, ren luft, biologisk mångfald, jord att odla på, hav att fiska i och så vidare. Av hela den kaka världsekonomin och vår verksamhet på planeten består av har vi satt ett värde i pengar på kanske en tredjedel, som mest!

Ken WebsterKen Webster stakar ut vägen framåt. Foto: Thor Balkhed– Vi måste tänka om, men det finns ingen enkel lösning, säger han.

Men att investera i stora fasta produktionslinor är inte så klokt eftersom vi vet att exempelvis en bil inte kommer att se likadan ut om tio år. Fabrikerna behöver vara mindre och mer flexibla med lägre fasta kostnader, förberedda för förändring. Användarupplevelsen är det viktigaste, att produkten uppfyller behov och varje produkt får en längre livscykel om den underhålls kontinuerligt på distans. Utnyttja modern informations- och kommunikationsteknik för att hålla koll på processerna och få kontinuerlig feedback. Återtillverka, dela och återbruka så att vi får fler användare av varje produkt något som ger betydligt mindre materialflöden.

– Hittills har vi baserat utvecklingen på en ständig tillväxt, men nu krävs en återställande och stärkande ekonomi (restorative ecenomy) och regenerativ design, säger han.

Exempel på nya affärsmodeller

KonferensmingelKonferensmingel Foto: Thor BalkhedHan visar också ett konkret exempel: den lilla bilen Riversimple som drivs av bränsleceller. Bilen hyrs ut inklusive försäkring och bränsle i ett till tre år åt gången. Den produceras lönsamt i liten skala, designen sker med öppna mjukvaror, den är byggd i lättviktigt kompositmaterial och varje del för sig i bilen ingår i ett cirkulärt system. Ökad livslängd och låg resursförbrukning blir därmed lönsamt.

– Det är bara ett exempel och i liten skala men visar vad som går att göra när digital design möter nya affärsmodeller, säger Ken Webster.

 Konferensen har samlat cirka 130 delegater, i huvudsak forskare från universitet i Europa, men även från Asien, främst Kina och Japan, samt Sydamerika. Konferensens tre dagar består i huvudsak av forskarpresentationer och utbyte mellan forskare, men denna första dag är industriföreträdare inbjudna för ett ge sin syn och utbyta erfarenheter med forskarna inom området resurseffektiv produktion.

Arbete pågår inom svensk industri

Att svensk industri är väl medveten om vad som krävs i framtiden vittnade ett antal industriföreträdare om under dagen: från Toyota Material Handling, Siemens Industrial Turbomachinery, ABB Robotics och Volvo Cars. Erik Pettersson från Inrego visade också hur det går att få god lönsamhet i att återtillverka datorer och annan hemelektronik och Petra Hammarstedt beskrev Qlean Scandinavias reningsteknik med ultrarent vatten.

Axel Edh, Volvo CarsAxel Edh, Volvo Cars Foto: Thor BalkhedSom ett exempel talade Axel Edh från Volvo Cars om hur de, bara för att testa, la in en funktion i nya XC40 - "Invite a friend to share your XC40" och fick ett betydligt större gensvar än förväntat. Han beskrev Volvos satsning på elbilar och autonoma bilar, bland annat har de visat sig dra betydligt mindre bränsle än när en förare sitter bakom ratten, samt arbetet mot mer cirkulära system under tillverkning, distribution och användning.

– Vi kommer att behöva små mobila transportlösningar även i framtiden, men det gäller att överleva övergången, sa han.

 

CIRP on IPS2

CIRP står för College International pour la Recherche en Productique. Organisationen har funnits sedan 1951 och samlar idag 600 forskare i 50 länder. Konferenserna har från starten för tio år sedan handlat om IPS2, Industrial Product-Service Systems, det vill säga en övergång från att sälja produkter till tjänster baserade på produkterna; kyla istället för kylskåp, persontransport i stället för en bil, materialhantering istället för att sälja truckar för att ta några exempel.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.