Tredje workshopen i Kina-samarbetet om hållbar stadsutveckling

När den tredje gemensamma workshopen inom Linköpings universitets och Guangzhou universitets centrum för hållbar stadsutveckling invigs seglar de vackra orden genom luften. Det hittills ettåriga samarbetet går framåt, även om kommunikationen är en utmaning.

Helen Dannetun inviger den tredje officiella workshopenHelen Dannetun inviger den tredje officiella workshopen Foto: Monica WestmanWorkshopen invigs högtidligt och flerfallt: av universitetens rektorer, av staden Guangzhous ledning, av Linköpings borgmästare och inte minst av Christer Ljungewall, vetenskaplig konsul på Sveriges ambassad i Beijing. Utanför dörren står också ett kinesiskt TV-team redo att intervjua rektor Helen Dannetun. 
 
– Guangzhou vill ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling i Kina. Vi satsar hårt på ren luft och rent vatten och sparar inga ansträngningar att nå målet. Vi vill vara en pilot för en smart stad i Kina och behöver utveckla fler samarbeten, bland annat med Linköpings universitet, sa Zhang Jianhua, generalsekreterare i staden Guangzhou, vid invigningen av workshopen.
 
– Vi är övertygade om att vi ska nå våra mål och Linköping vara fossilfritt till år 2025, kontrade Helena Balthammar, borgmästare i Linköping.
 
Helen Dannetun intervjuas av kinesisk tvHelen Dannetun intervjuas av kinesisk TV Foto: Monica Westman– Det är en stor skillnad mellan städerna, Linköping med sina 150 000 invånare och Guangzhou med sina 15 miljoner, men också stora likheter och vi ser att ett mer hållbart leverne är möjligt. Vi kan hjälpa varandra att bidra till den utvecklingen med nya tekniker och nya möjligheter. Våra olikheter är en stor styrka, sa LiU:s rektor Helen Dannetun.

Stort kinesiskt intresse

Christer Ljungewall fyllde på:
– Vi ser just nu en enorm utveckling i Kina, en ökad standard för majoriteten och stora satsningar på forskning, Kinas framgångar inom vetenskapen har också varit fantastiska, i dag ligger Kina i framkant inom många sektorer. Men inom vetenskap, forskning och innovation är Sverige ett av de största länderna i världen. Det är därför bra att Sverige och Kina samarbetar, det finns mycket att lära av att göra saker tillsammans. Från ambassadens och svenska regeringens vägnar önskar jag er lycka till, sa han.
 
Det gemensamma forskningscentrumet har väckt ett stort intresse i regionen Guangdong och de uppskattade orden flyger kors och tvärs genom den stora salen, medan tolkarna skickligt översätter mellan kinesiska och engelska. 
 
I salen sitter förutom de kinesiska och svenska forskarna som samarbetar inom centrumet även ett stort antal studenter vid Guangzhou University.

Gemensamma artiklar på gång

Ulf Nilsson och Stefan Anderberg i glatt samspråkUlf Nilsson och Stefan Anderberg i glatt samspråk Foto: Monica WestmanStefan Anderberg, professor i industriell ekologi vid LiU, inleder själva workshopen genom att beskriva ramarna för centrumet och vad det förväntas uträtta, men konstaterar också att det tar tid att bygga upp ett samarbete. 
 
– Det har uppstått en del missförstånd under det första året, men vi har gjort värdefulla erfarenheter och lagt en god grund för fortsättningen, säger han.
 
Workshopen fortsätter med utbyte av resultat från de årslånga pilotprojekten inom urban mining (avser här stadens avfall som ett skafferi av resurser), biogas och stadsutveckling.
 
De två först nämnda är av lite mera teknisk och systemvetenskaplig natur och forskarna har efter en del omprövning av projektens inriktning lyckats staka ut vägen framåt i samarbetet och fått fram underlag till gemensamma artiklar.
 
– När det gäller biogasprojektet har de ansvariga bytts ut, men vi har fått positiv respons på hur vi vill fortsätta att arbeta tillsammans. Vi har också tagit stora steg framåt inom urban mining. Här har forskargruppen vid centrumet i Guangzhou också fått en positiv förstärkning av professor Chang och av en forskare som nyligen disputerat vid Chalmers, som flera av oss känner sedan tidigare, säger Stefan Anderberg.

Knepig kommunikation

I det tredje och rent samhällsvetenskapliga projektet som handlar om hur de styrande i staden Guangzhou ser på hållbarhet och hur hållbarhet tas in i stadsbyggnaden har svårigheterna varit större.
Kristna Trygg och Ann-Sofi Kall, Tema teknik och social förändringKristna Trygg och Ann-Sofi Kall, Tema teknik och social förändring Foto: Monica Westman
– Våra samarbetspartners har inte varit vana vid att göra den typen av intervjuer som vi normalt arbetar med. Vi har också haft svårt att kommunicera hur vi analyserar intervjusvaren. Det har bland annat gjort att vi inte fått tillräckligt noggranna transkriptioner av de intervjuer som genomförts på kinesiska, säger Kristina Trygg, forskare på Tema teknik och social förändring.
 
Samtidigt som workshopen pågår fortsätter universitetsledningarna i det närliggande sammanträdesrummet att diskutera framtiden för det gemensamma centrumet för hållbar stadsutveckling. Att forskningsprojekten får ta en kort paus i väntan på beslut om fortsatt finansiering står dock klart.

Söker långsiktig finansiering

Xiao Tangfu, dekanus för "the school of Environmental Engineering" och föreståndare för centrum för hållbar stadsutvecklingXiao Tangfu, dekanus för "the school of Environmental Engineering" och föreståndare för centrum för hållbar stadsutveckling. Foto: Monica WestmanXiao Tangfu, dekaus för Skolan för Environmental Engineering vid Guangzhou universitet och föreståndare för forskningscentrumet driver dock på för att komma vidare:
 
–  Vi behöver börja publicera artiklar tillsammans och framför allt vill vi ta itu med de riktigt stora miljöproblemen i vår stad, som vattenfrågan, så att vi också kan påverka politiken. Men för det behövs också en mer långsiktig finansiering och bättre garantier för ett fortsatt samarbete, säger han.
 
En möjlighet han ser är att söka gemensamma pengar i stora internationella forskningsprogram, något som Guo Xingpeng, ordförande i Guangzhous universitetsstyrelse, stryker under:
 
– Hittills har forskningen drivits med finansiering från Guangzhou stad, men vi behöver utvidga samarbetet internationellt, söka gemensam finansiering och även utarbeta tre och femårsplaner som stärker samarbetet, säger han.
 
En doktorandutbildning planeras också inom ramen för centrumet. Ulf Nilsson, dekanus på LiU:s tekniska fakultet lovade vara svensk kontakt, i alla fall tills någon lämpligare finns på plats. 

Lärarfortbildning prisas

Ding Bangyou, dekanus för skolan för lärarutbildning, Continous and Advanced education, är uppriktigt glad över samarbetet:
 
Qu Shaobing, ordförande i Guangzhous universitetsstyrelseQu Shaobing, ordförande i Guangzhous universitetsstyrelse, Guo Xingpeng, vice rektor Guangzhou University, Ding Bangyou, dekan för the school of Continues and Advanced Education, Luo Jiaowan, forskningsdirektör Guangzhou University. Foto: Monica Westman– Ni har haft en kurs för 65 lärare i lärande för hållbar utveckling här och vi är mycket nöjda med den. Vi tyckte om stilen, innehållet, utepedagogiken, lärandet både inne och ute i naturen och vill gärna se en fortsättning 2018, kanske även inom andra områden, sa han.
 
– Jag är glad att höra om lärarfortbildningen, utomhuspedagogik är viktig även för våra lärarutbildningar. Det kommer säkert också gemensamma publikationer från centrumet med tiden, jag litar på det, men doktorandarbete tar tid, sa Helen Dannetun som också hoppas att samarbetet ska kunna vidgas till andra områden där det finns samhälleliga utmaningar.
 
Efter alla vackra ord åker den svenska delegationen vidare till stadsbiblioteket i Guangzhou och invigningen av en utställning om det 20-åriga samarbetet mellan Linköping och Guangzhou. Dagen avslutas med underskrifter av tre samarbetsavtal, mellan städerna, mellan universiteten och även mellan städernas bibliotek.
Gruppbild från invigningen av den tredje workshopenDeltagare vid invigningen av den tredje workshopen vid Center for urban sustainable development. Foto: Guangzhou University

Underskrifter och invigning

Samarbetsavtalet underskrivet mellan rektorerna för Linköpings och Guangzhou universitet.
Samarbetsavtalet underskrivet mellan rektorerna för Linköpings och Guangzhou universitet. Monica Westman
Två samarbetsavtal underskrivna, från vänster Helen Dannetun, rektor LiU, Helena Balthammar, borgmästare Linköping, Wen Guohui, borgmästare Gungzhou samt Wei Minghai, rektor Guangzhou University.
Två samarbetsavtal underskrivna, från vänster Helen Dannetun, rektor LiU, Helena Balthammar, borgmästare Linköping, Wen Guohui, borgmästare Gungzhou samt Wei Minghai, rektor Guangzhou University. Ett tredje avtal mellan biblioteken följer. Monica Westman
Stadsbiblioteken i Guangzhou och Linköping fortsätter sitt samarbete även de. Här invigs en utställning där det 20-åriga samarbetet mellan vänorterna skildras med hjälp av bilder, texter och teckningar av skolbarn från de båda städerna.
Stadsbiblioteken i Guangzhou och Linköping fortsätter sitt samarbete även de. Här invigs en utställning där det 20-åriga samarbetet mellan vänorterna skildras med hjälp av bilder, texter och teckningar av skolbarn från de båda städerna. Monica Westman
Christer Ljungewall från svenska ambassaden i Beijing talar vid invigningen
Christer Ljungewall från svenska ambassaden i Beijing talar vid invigningen, Danny Ying Xu, Gungazhous kontor för internationella kontakter tolkar. Monica Westman

Kontakt

Fler nyheter om Kina-samarbetet

Fortbildning för lärare

Senaste nytt från LiU