Kina-samarbetet allt intressantare

- Vi blir mer och mer nöjda med studentutbytet med Kina. Det säger Annette Theodorsson, professor i neurokirurgi och ansvarig för medfaks internationella studentutbyten för läkarprogrammet. Sista veckan i november deltog hon i LiU:s delegation till Shanghai och Guangzhou.

Välkommen till Tongji University

– Vi har haft kinesiska studenter från Jiao Tong University i Shanghai här under tolv veckor nu i höstas och de åkte tillbaka i mitten av november. Då hade också de svenska studenterna återvänt hem. Vi skickar två studenter varje år åt båda hållen, berättar Annette Theodorsson.

Det enda problem med utbytet hon ser är språket eftersom studenterna måste ha kontakt med patienter, men även det brukar fungera hyfsat.

– De kinesiska studenterna blir allt bättre på engelska liksom de handledare våra svenska studenter får när de åker ut.

Personlig utveckling

Om problemen är små är fördelarna desto större:

– Våra studenter får erfarenhet av en helt ny kultur och får arbeta i ett system som skiljer sig helt ifrån det svenska. Det ger en utveckling på det personliga planet som är ovärderlig inför det som komma skall, säger hon.

Annette Theodorsson Annette Theodorsson Foto: Monica WestmanAnnette Theodorsson deltog i den delegation från Linköpings universitet som reste till Shanghai och Guangzhou, Kina, sista veckan i november. Målet var att både upprätthålla gamla och knyta nya kontakter.

– Jag möttes av öppna famnen, på Jiao Tong University ville de verkligen utöka samarbetet. Framför allt var de angelägna om forskningssamarbete, det var nog prio ett, två och tre, berättar hon.

Något som svårligen kan drivas uppifrån, forskningssamarbete bedrivs på individnivå och kontakterna måste också fungera på den nivån för att samarbetet ska fungera.

Stort kinesiskt intresse

Avtal skrivs under på Tongji UniversityAvtal skrivs under mellan LiU och Tongji University Foto: Monica WestmanÄven vid Tongji University var mottagandet desamma, de önskade få till stånd ett samarbete även mellan de medicinska fakulteterna. Ett samarbetsavtal, Memorandum of Understandig, finns och ett nytt skrevs under av rektorerna för Tongji och LiU, Zhihua Zhong och Helen Dannetun, i samband med delegationens besök på Tongji. Överenskommelsen innefattar alla fakulteter och typer av samarbeten, såväl studentutbyten som forskning, så länge båda parter är överens.

– Jag uppfattade ändå att de vill börja med studenter och lärare och sedan utvidga samarbetet till att gälla även forskning. Dekanen för deras medicinska fakultet, Dr Zheng Jialin, uttryckte ett starkt intresse av den translationella forskningen, det vill säga där behoven kommer från kliniken och forskningsresultaten sedan går direkt tillbaka till kliniken.

Ett annat område som intresserade dem var det interprofessionella lärandet, det vill säga där studenter från olika grundutbildningar vid medfak arbetar i team. Var och en har sina egna djupa kunskaper men får också förståelse och insikter i varandras professioner.

Det var inte första besöket på Tongji, professor Folke Sjöberg och Jack Zhe Yang, med ansvar för LiU:s Kina-samarbete, var där så sent som i somras.

– Vi har ju en överenskommelse, ett memorandum of understanding, så nu vill de inte prata mer. De bjöd upp till tango och frågan nu är: kan vi och vill vi, säger Annette Theodorsson.

Alla studenter behöver ut i världen

Även vid Fudan University i Shanghai möttes hon av liknande tongångar.

Annette TheodorssonAnnette Theodorsson Foto: Monica Westman– De har ett stort sug efter kunskap och en stark vilja att skicka 100 procent av sina studenter utomlands under studenttiden, säger hon.

Hängde det bara på Annette Theodorsson skulle målet vara lika högt ställt vid LiU, men det gäller också att skapa de rätta förutsättningarna.

– Idag skickar vi ut kanske 25-30 studenter varje år till olika partneruniversitet i världen. Vi har också ett ökande antal studenter som åker som så kallade "free-movers", de åker till universitet som medfak inte har samarbetsavtal med. Populärt är att åka till Faculty of medicine, University of Ruhuna på Sri Lanka. Men jag önskar att varje student vid medfak fick en erfarenhet av utlandsarbete med sig under grundutbildningen, det ger både en professionell och en personlig utveckling, säger hon.

Kontakt

LIU i Kina

Senaste nytt från LiU